For sale NOKIA E70.Made in FINLAND*Máy không có tiếng VIỆT*Hình thức còn 70% như picture
Call:0909880788
(Không reply message)