Case duo core E5700 main gigabyte G31, Ram 1G, HDD 80G, bán 2500k
Case core 2duo E4500 main gigabyte G31 , Ram 1G, HDD 80G, bán 2300k
Case duo core E5300 main ECS 945 G31, Ram 1G, HDD 80G, bán 2200k
Case duo core E2200 main gigabyte G31, Ram 1G, HDD 160G, bán 2000k
Case duo core E2180 main foxconn G31, Ram 1G, HDD 80G, bán 1800k

Hải Đăng Computer
Địa chỉ: 337b Bạch Mai-HN
ĐT : 0912068968