nhu tiêu đe bữa thấy ae nào bán tãi vina nhiều lám va f có số nhu trên ma quen mất số dt rùi tìm hoài hok thấy ?ae nào có vào gium nha khach đang cần ?