NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN
VIETTEL chuyển lần 1 hết 150k lần 2 hết 190k
MOBI chuyển phí 100k
VINA chuyển phí 80k


giao sim tận nơi mới nhận tiền ---
liên hệ ... 0979.742.668
yahoo.....lanvu313


SỐ TAM QUÝ.... GIÁ BÁN
0962.758.999....... 5TR
0966.032.888....... 5TR
0966.032.999....... 5TR

01682.732.888 .....400
0163.551.7999 .... 500
01668.205.999 .... 500
01669.276.999 .... 500
01676.192.888 .... 500
01674.583.583 .... 400

0979.026.444..... 600
0963.107.886..... 500
0963.104.886..... 500
0989.412.986..... 350
0984.871.186..... 350
0985.509.286..... 350
0975.204.386..... 350

0964.79.6556..... 400
0976.33.6556..... 600
0983.81.9998..... 1.tr
0935.295.886..... 400
0934.871.668..... 400
0932.483.886..... 400

0905.552.366..... 400
0935.932.866..... 400
0935.582.866..... 400
0935.362.886..... 400
0905.999.392..... 400

0935.91.79.86.... 400
0934.82.79.86.... 400
0969.082.889..... 400
0973.23.08.90.... 400
09.6516.6516..... 1.5tr...số taxi


Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 140k
0989.174.820 ....... .. 0978.426.190
0972.061.840 ........ 0983.689.310
0979.641.430 ......... 0985.879.451
0985.973.110 ......... 0985.113.471
0979.059.240 ......... 0986.771.401
0974.154.970 ......... 0972.237.851
09888.17.520 ......... 0976.243.411
0974.739.140 ......... 0974.353.401
0985.007.520 ......... 0973.04.66.01
0973.291.340 ......... 0982.387.241
0973.667.810 ......... 0976.011.451
0973.324.010 ......... 0979.431.721
0987.154.240 ......... 0972.901.461

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 140k
0989.885.041 ...... 098.35.39.361
0985.395.241 ...... 0977.029.701
0973.415.081 ...... 0983.773.651
0979.934.501 ...... 0972.803.612
0976.015.341 ...... 0972.596.312
0972.552.371 ...... 0976.601.502
0972.31.38.41 ..... 0982.245.372
0974.199.041 ...... 0973.484.572
0978.614.971 ...... 0979.186.532
0984.188.941 ...... 0977.806.462
0989.705.431 ...... 0985.193.852
0988.306.541 ...... 0976.170.042
0987.457.351 ...... 0974.140.422

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 140k
0989.785.973 ....... 0972.418.203
0982.606.513 ....... 0988.644.734
0982.320.843 ....... 0982.47.57.24
0987.975.433 ....... 0975.869.174
0976.656.713 ....... 0974.882.704
0975.322.163 ....... 0976.403.724
0982.610.953 ....... 0974.840.564
0974.246.743 ....... 0988.918.154
0972.595.843 ....... 0986.372.824
0985.870.173 ....... 0973.711.304
0985.917.723 ....... 0973.010.364
0979.912.513 ....... 0977.958.964
0976.152.073 ....... 0972.386.504

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 140k
0983.316.174 ...... 0988.149.508
0972.590.064 ...... 0974.047.385
0985.629.364 ...... 0973.885.105
0976.160.414 ...... 0974.64.94.05
098.220.1164 ...... 0986.784.925
0984.175.254 ...... 0973.893.216
0975.960.284 ...... 0974.485.706
0984.917.594 ...... 0976.988.506
0976.749.325 ...... 0983.657.846
0986.479.075 ....... 0974.759.547
0973.786.615 ....... 0985.298.647
0985.109.725 ...... 0972.987.037
0989.452.635 ...... 0986.142.047

Tài khoản có ngay 100k ….. ......................Giá bán
0978.75.12.17... 140 ..... 0973.103.658.... 150
0977.982.597.... 140 ...... 0985.726.548.... 150
0984.643.907.... 140 ...... 0982.649.248.... 150
0977.410.437.... 140 ..... 0972.950.418... 150
0984.957.147.... 140 ..... 0983.704.719... 150
0985.630.147.... 140 ......0975.863.419... 150
0973.320.617.... 140 ......0984.957.239... 230
0982.951.427.... 140 ..... 0974.318.929... 230
0984.844.527.... 140 .....
0988.093.157... 140 ......098.343.16.26... 230
0972.06.16.37... 140 ......0987.926.786... 230
0987.01.94.95... 230

Tài khoản 200k.. giá ...... Tài khoản 200k... giá
0988.665.926.... 180 ....... 0962.959.362... 180
0988.661.483.... 180 ....... 0962.959.163... 180
0988.663.475.... 180 ....... 0962.163.962....180
0988.671.625.... 180 ....... 0962.057.882....180
0962.126.881.... 180 ....... 0962.046.882....180
0962.016.881.... 180 ....... 0962.959.182....180
0962.0333.81.... 180 ...... 0963.04.7892....180
09666.040.91.... 180 ...... 0969.38.79.82...180
09666.379.81.... 180 ....... 0968.416.383... 180
0969.07.06.71... 180 ....... 0962.046.883... 180
0962.057.881.... 180 ....... 0963.057.963... 180
0962.046.881.... 180 ....... 0969.07.06.83.. 230
0969.886.501.....180 ....... 0969.029.884... 180

Tài khoản 200k ...giá ..... Tài khoản 200k... giá
0962.046.995.... 180 ....... 0968.286.526... 180
0962.061.885.... 180 ....... 0962.46.47.56.. 180
0962.003.135.... 180 ....... 0968.753.626... 180
0966.587.225.... 180 ....... 0968.968.736... 180
0968.394.585.... 180 ....... 0969.349.636... 180
0962.794.195.... 180 ....... 0963.765.236... 180
0963.063.085.... 180 ....... 0966.583.596... 180
096.888.5405.... 180 ....... 0963.597.796... 230
0963.696.095.... 180 ....... 0969.299.496... 180
0969.269.385.... 180 ....... 0966.585.597... 180
0969.087.995.... 180 ....... 096.883.04.07.. 180
0969.10.83.85... 180 ....... 0968.743.998... 180
0969.565.936... 180 ....... 0966.858.728... 180
0963.75.16.19... 180

Tài khoản 200k ...giá ..... Tài khoản 200.... giá
0966.366.530.... 220 ....... 0962.016.955... 180
0962.019.155.... 180
0966.366.482.... 200 ....... 0962.05.3455... 180
0966.366.803.... 200 ....... 0962.018.955... 180
0966.3666.03.... 200 ....... 0962.012.755... 180
0966.366.503.... 200 ....... 0962.057.855... 180
0966.366.815.... 200 ....... 0962.056.155... 180
0966.366.497.... 200 ....... 0968.862.855... 180
0963.762.655.... 180 ....... 0962.015.255... 180
0962.501.655.... 180 ....... 0962.934.855... 180
0969.419.355.... 180 ....... 0962.930.855... 180
096.37.35.355... 180 ....... 096.20.24.255.. 200
0963.765.255.... 180 ....... 0969.02.05.97.. 300
0962.07.1955.... 180 ....... 0969.02.11.97.. 300

Tài khoản 200k ...giá ....... Tài khoản 200k.. ..giá
0962.025.186.... 300 ....... 0969.320.188... 300
0962.253.186.... 300 ....... 0969.302.188... 300
0969.033.186.... 350 ....... 0985.360.188... 350
0966.360.286.... 350 ....... 09688.45.288... 350
0969.027.386.... 350 ....... 0968.964.288... 350
0963.875.486.... 300 ....... 0968.850.388... 350
0962.042.486.... 300 ....... 0968.276.388... 350
0962.046.986.... 350 ...... 0968.984.388... 350
0962.034.986.... 350 ....... 0976.052.488... 350
0966.731.088.... 350 ....... 0968.279.588... 400
0969.542.588.... 400 ....... 0968.731.588... 350
0966.104.788.... 300 ....... 0968.791.588... 400
0969.341.588.... 350 ....... 0969.207.588... 350
0969.517.588.... 400 ....... 0968.40.7988... 400

Tài khoản 200k ..giá .......Tài khoản 200k... giá
0969.715.099.... 350 ....... 0962.176.089... 200
0969.462.199.... 350 ....... 0962.014.089... 200
0968.801.799.... 400 ....... 0962.022.089... 250
0969.701.799.... 400 ....... 0963.742.089... 200
0968.843.799.... 400 ....... 0968.753.089... 200
0968.282.089.... 300 ....... 0968.462.089... 200
0968.763.189.... 250 ....... 0969.487.289... 200
0962.071.489.... 200 ....... 0963.865.089... 200
0962.016.489.... 200 ....... 0963.917.089... 200
0962.001.489.... 200 ....... 0969.219.389... 300
0963.860.489.... 200 ....... 0968.284.389... 300
0963.746.489.... 200 ....... 0963.741.189... 200
0966.071.489.... 200 ....... 0963.918.589... 300
0968.957.489.... 200 ....... 0962.073.589... 300

Tài khoản 200k ..giá ......Tài khoản 200k .....giá
0968.374.389.... 300 ....... 0968.765.189... 250
096.994.3389.... 300 ....... 0963.933.289... 250
0969.076.589.... 250 ....... 0968.248.289... 300
0963.905.589.... 300 ....... 0963.854.289... 250
0962.01.85.89... 300 ....... 0969.731.689... 250
0962.027.589.... 300 ....... 0962.05.34.89.. 200
0962.032.589.... 300 ....... 0969.419.189... 250
0962.037.589.... 300 ....... 0969.325.189... 250
0962.081.689.... 300 ....... 0969.564.189... 200
0962.044.289.... 250 ....... 0962.076.139... 200
0962.03.82.89... 300 ....... 0962.172.039... 170
0962.035.289.... 250 ....... 0962.047.139... 200
0962.034.289.... 250 ....... 0962.076.139... 200
0963.055.289.... 250 ....... 0962.034.139... 200

Tài khoản 200k ..giá .......Tài khoản 200k ...giá
0962.013.239.... 200 ....... 0962.047.139... 200
0962.084.239.... 200 ....... 0962.172.039... 200
0962.034.239.... 200 ....... 0962.014.039... 200
0962.129.439.... 200 ....... 0962.069.839... 200
0962.013.439.... 200 ....... 0962.017.739... 200
0962.021.539.... 200 ....... 0962.042.739... 200
0962.018.539.... 200 ....... 0963.765.169... 200
0962.082.539.... 200 ....... 0962.056.169... 200
0962.016.539.... 200 ....... 0962.011.069... 200
0962.052.639.... 250 ....... 0968.389.069... 200
0962.007.639.... 250 ....... 0969.185.069... 200
0962.032.639.... 250 ....... 0962.019.469... 200
0962.180.739.... 200 ....... 0962.024.269... 200
0962.034.139.... 200 ....... 0962.021.269... 200

Tài khoản 200k ..giá ...... Tài khoản 200k .....giá
0968.917.269.... 250 ....... 0969.836.569... 250
0963.780.669.... 300
0962.013.469.... 200 ....... 0962.029.169... 250
0962.019.469.... 200 ....... 0963.752.569... 250
0962.001.469.... 200 ....... 0969.185.769... 200
0968.718.469.... 200 ....... 0962.051.769... 200
0962.167.469.... 200 ....... 0962.002.769... 200
0968.561.469.... 200 ....... 0962.015.769... 200
0966.34.24.69... 200 ....... 0962.952.769... 200
0962.941.469.... 200 ....... 0962.004.869... 250
0966.578.469.... 200 ....... 0966.350.869... 250
0962.064.569.... 200 ....... 0969.430.869... 200
0962.028.569.... 250 ....... 0962.071.869... 200
0962.021.569.... 250 ....... 0962.146.569... 250

Tài khoản 200k ...giá ....... Tài khoản 200... giá
0962.072.566.... 200 ....... 0962.125.166... 250
0962.203.566.... 200 ....... 0962.013.166... 250
0968.795.766.... 200 ....... 0963.254.166... 200
0962.165.766.... 200 ....... 0966.578.166... 200
0962.019.766.... 200 ....... 0968.340.166... 200
0969.904.766.... 200 ....... 0962.057.266... 200
0962.025.966.... 250 ....... 0962.053.566... 250
0962.052.966.... 250 ....... 0962.064.566... 250
0962.045.966.... 250 ....... 0968.254.566... 250
0968.470.966.... 250 ....... 0969.304.566... 250
0962.074.966.... 250 ....... 0968.741.566... 200
0968.564.966.... 250 ....... 0962.017.366... 200
0963.738.066.... 200 ....... 0966.148.366... 250
0968.395.166.... 200 ....... 0962.009.366... 250

tài khoản 100k ...giá ....... tài khoản 200k...giá
0966.792.166.... 250 ....... 0962.019.466... 200
0966.792.366.... 300 ....... 0962.034.266... 200
0966.792.188.... 300 ....... 0969.531.466... 200
0966.792.186.... 300 ....... 0962.140.466... 200
0966.792.386.... 350 ....... 0962.158.466... 200
0966.792.588.... 350 ....... 0968.275.466... 200

0966.792.198.... 250 ......... tài khoản 100k
0966.792.689.... 300 ....... 0966.798.239... 250
0966.793.186.... 350 ....... 0966.79.45.89.. 250
0966.793.188.... 350 ....... 0966.794.889... 350
0966.793.286.... 350 ....... 0966.798.186... 350
0966.793.266.... 300 ....... 0966.798.199... 300
0966.793.299.... 300 ....... 0966.793.139... 250
0966.793.239.... 300 ....... 0966.798.589... 300

tài khoản 200k ....giá ....... tài khoản 200k...giá
0968.846.012.... 200 ....... 0962.03.84.85... 200
0962.381.012.... 200 ....... 0969.28.74.28... 300
0969.751.012.... 200 ....... 0968.36.27.28... 200
0968.360.012.... 200 ....... 0969.02.73.74... 200
0963.075.012.... 200 ....... 0968.73.64.65... 200
0963.755.012.... 200 ....... 0963.74.57.58... 200
0963.761.012.... 200 ....... 0963.95.81.82... 200
0966.865.012.... 200 ....... 0969.67.83.84... 200
0962.951.012.... 200 ....... 01682.732.888... 400
0966.790.345.... 400 ....... 0163.551.7999... 500
0966.794.345.... 400 ....... 01668.205.999... 500
0982.437.234.... 300 ....... 01669.276.999... 500
01676.192.888... 500
01674.583.583... 400


đăng kí chính chủ ..giá ...100k ..............
0962.262.947.... .....0962.043.601 ....
0962.077.481.... .....0969.420.658 ....
0965.134.943 .... .....0962.697.244 ....
0968.587.741 .... .....0966.984.781 ....
0969.741.342 ..........0969.224.091 ....
0966.853.083 .... .....0969.499.025 ....
0965.065.523 ....
0965.182.108 .... .....0972.178.849 ....
0963.825.021.....
0963.927.023 ....
0962.717.618 ....

đăng kí chính chủ ..giá ...130k ............
0973.281.596...... .....0978.808.755 ...
0986.307.271...... .....0989.306.727 ...
0979.657.191 ...... .....0973.727.591 ...
0979.586.846...... .....0985.364.311 ...
0974.907.598 ...... .....0973.797.527 ...
0972.613.263 ...... .....0987.871.660...
0977.056.710 ...... .....0983.327.517 ...
0978.820.532 ...... .....0984.587.814 ...
0987.479.331 ...... .....0985.145.624...
0976.266.050 ...... .....0987.711.264 ...
0985.912.945 ...... .....0972.750.830 ...
0977.087.146 ...... .....0988.019.791...
0977.086.597 ...... .....0979.511.467...
0989.124.832 ...... .....0985.626.614...

đăng kí chính chủ ..giá ... 130.............
0982.817.137..... ......0976.55.11.76.... 200
0988.726.385 ..... ......0988.423.924 .....
0987.846.183 ..... ......0985.012.884.....
0977.783.841..... ......0976.386.522.....
0978.47.05.09.... ...... 0972.860.070.....
0973.30.1960..... ...... 0984.231.700 .....
0976.430.881 ........... 0984.107.453 ....
0972.696.217..... ......0974.071.909.....
0982.952.890..... ......0973.036.002 .....
0986.376.208..... ......0984.396.001.....
0985.670.053..... .......0985.397.550.....
0987.198.793 ..... ......0975.260.045 ....
0983.491.765..... ......0983.259.421.....
0972.717.003..... .......0973.286.743 .....

đăng kí chính chủ ..giá ...120k .....................
0983.297.455..... ....0975.463.805....
0986.143.120..... ....0986.902.257....
0976.980.781..... .... 0987.002.795....
0983.290.027..... .... 0973.425.651....
0979.294.230..... ,,,, 0978.298.792....
0973.923.156..... .... 0974.667.503....
0983.567.277 ......... 0974.903.632....
0984.580.503 ..... ....0988.56.57.30...
0976.526.454..... .... 0987.537.254....
0987.049.006 ......... 0978.476.954....
0974.290.948 ......... 0977.782.326....
0976.230.837..... ....0978.393.781....
0988.937.401..... ....0974.391.471....

đăng kí chính chủ ..giá ... ............
0987.312.610.... 120 .....0965.145.968.... 230
0987.084.056 ....120 .....0962.677.386 ....230
0982.764.612.... 120 .....0975.155.883.... 330
0972.441.480.... 120 .....0974.090.139 ....230
0984.135.782.... 120 .....0965.158.179 ....280
0976.977.816.... 120 .....0965.120.566.....230
0972.437.382.... 120 .....0989.006.896.....180
0976.843.920 ....120 .....0987.79.89.56... 180
0979.291.147.... 120 .....0988.323.916 ....180
0982.076.913.... 120..... 0966.254.279 .....280
0975.75.00.42... 120..... 0987.316.439..... 230
0979.893.354 ....120 .....0975.240.386 .....350
0977.549.551.... 120 .....0985.509.286..... 350giá bán giá bán
0974.752.089 230 0975.185.582 130
0989.412.986 330 0983.573.982 130
0984.871.186 330 0975.601.536 130
0977.252.185 230 0984.927.891 130
0986.345.985 230 0975.814.982 130
0972.896.718 130 0975.904.258 130
0985.893.063 130 0979.542.885 150
0986.651.326 130 0987.816.985 150
0976.317.255 130 0972.62.75.85 150
0977.927.885 150 0986.239.438 150
0976.745.393 130 0978.350.663 130
0983.589.594 130 0978.415.663 130
0984.693.319 130 0979.142.667 130
0975.402.636 180 0975.316.498 130

giá bán giá bán
0982.951.291 130 0979.251.493 130
0975.325.563 130 0978.976.194 130
0983.136.762 130 0983.851.691 130
0987.331.765 130 0974.358.921 130
0985.608.265 130 0978.527.491 130
0985.146.892 130 0975.922.490 130
0988.735.592 130 0972.880.587 130
0983.236.185 130 0974.697.683 130
0989.461.195 130 0978.502.925 130
0975.259.693 130 0982.488.625 130
0989.461.195 130 0985.075.492 130
0975.259.693 130 0985.325.485 130
0988.251.493 130 0975.980.482 130
0986.17.895 130 0987.452.063 130

giá bán giá bán
0989.480.451 100 0982.340.393 130
0987.364.832 100 0972.724.395 130
0976.732.083 100 0985.020.925 130
0975.742.182 100 0979.215.582 130
0975.410.283 100 0988.551.482 130
0978.064.183 100 0976.459.185 130
0974.941.783 100 0978.596.795 130
0977.350.984 100 0989.003.892 130
0979.486.302 100 0989.963.192 130
0975.27.09.04 100 0965.182.792 130
0974.719.085 100 0976.058.285 130
0982.415.981 100 0974.806.592 130
0988.921.173 100 0984.945.895 130
0987.175.216 100 0972.082.029 130

tk = 200 giá bán giá bán
0988.665.021 180 0984.807.685 130
0988.665.320 180 0978.320.395 130
0987.865.390 180 0975.104.792 130
0987.866.040 180 0985.073.165 130
0987.838.701 180 0983.175.063 130
0987.865.391 180 0983.4647.63 130
0987.865.851 180 0973.911.765 130
0987.866.071 180 0977.219.365 130
0987.865.632 180 0985.745.562 130
0987.865.443 180 0973.642.562 130
0987.865.905 180 0983.667.495 130
0987.865.415 180 0985.214.890 130
0987.866.247 180 0976.586.490 130
0987.866.127 180 0986.176.895 130

giá bán giá bán
0979.619.563 130 0988.476.362 130
0977.463.069 130 0989.721.482 130
0988.140.869 230 0982.575.201 130
0974.944.269 180 0976.245.597 130
0982.350.269 230 0973.554.295 130
0976.022.769 180 0988.729.182 130
0985.854.169 230 0979.870.596 130
0986.341.265 130 0974.790.583 130
0989.476.362 130 0974.364.765 130
0984.339.765 130 0972.273.965 130
0973.828.716 130 0989.869.162 130
0979.251.493 130 0975.278.905 130
0973.818.716 130 0984.806.285 130
0983.607.901 130 0988.410.093 1