ai có sim viettel đuôi 2761994 hoặc 2706994 hoặc 27061994 hoặc 27694 hoặc 276994 pm t vs nhá..(đắt tiền không mua đâu $-))
tkssssssss:">