chuyên mua bán & trao đổi sim số đẹp
(dv làm dấu số,bắt số mềm 3 mạng)
hotline: 0912.64.64.64
raovat.pro
simcuulong.com
quachcuong1977@yahoo.com
quachcuong1977@gmail.com
số tk.gpb: 79.999999
số tk.vcb: 0691.0046.99999
(giao hàng trên toàn quốc)
sim trả trước
0939.81.5668=2.5 triệu
0939.81.5688=2.5 triệu
093.991.6368=2.9 triệu
0939.51.6368=2.5 triệu
0939.65.2368=2 triệu
0939.518.368=2 triệu
0939.633.468=2 triệu
0939.633.568=2.5 triệu
0935.389.368 =2.3 triệu
0933.696.368 =2.8 triệu
0908.179.686 =2 triệu
0938.55.1668 =3 triệu
0909.79.1668 =3.5 triệu
0986.93.79.68=2 triệu
0982.55.79.68=3 triệu
0969.684.468=4 triệu
0969.68.44.68=4 triệu
09.6789.65.68=4 triêu
096.898.3468=2.5 triệu

090.262.1568 =2.2 triệu
090.234.65.68=2.5 triệu
090.258.2568 =2.2 triệu
09024.025.68 =2 triệu
0909.097.569 =2 triệu
090909.98.94 =2.5 triệu
090.787.96.97=900 ngàn
09337.13337 =1.2 triệu
0908.08.07.05=1.2 triệu
0909.456.966 =1.5 triệu
0906.629.689 =1 triệu
0908.03.6696 =1.5 triệu
0908.02.9969 =1.5 triệu
0908.45.57.57=1.2 triệu
090.313.0578 =1.5 triệu
090909.5175 =2 triệu
090909.58.60=3 triệu
0909.099.773=2 triệu
0909.009.182=1.5 triệu
0909.175.189 =1.5 triệu
0909.080.239 =1 triệu
0909.080.128 =1 triệu
0909.080.145 =1 triệu
0909.60.26.29=700 ngàn
0909.639.474 =500 ngàn
0907.611.375 =350 ngàn
090.777.3420 =450 ngàn
0908.79.00.28=600 ngàn
0908.706.046=500 ngàn
0938.15.8898 =1.2 triệu
0938.31.9699 =1.2 triệu
0933.85.9699 =1.2 triệu
0933.539.699 =1.2 triệu
090.245.9969 =1 triệu
0903.239.158 =1 triệu
0933.009.089 =1 triệu
093.886.75.79=1.5 triệu
0908.14.9111 =1 triệu
0909.01.39.58=800 ngàn
0909.04.79.66=1 triệu
012668.668.80=1.8 triệu
sim vnmobi mới 100%
0922.29.68.29=500 ngàn
09222.44.679 =500 ngàn
0922.246.779 =500 ngàn
sim cổ năm 1993,nguyên kit
09034.88.202=0.9 triệu
09034.88.211=0.9 triệu
09034.88.161=0.9 triệu
09034000.53=5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 54)
09034000.54=5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 55)
0903400.107=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 108)