0969035555
Chuẩn không tỳ vết.
Giá thanh lý: 15tr. NoFIX
Đọc kỹ, e đã ghi rõ No Fix. Sms hay Call mà xin Fix e chữi ngay -)w