CALL OR SMS : 0989.53.53.53, 0969.246668
MARITIME BANK: 032 0101 88 19199 ĐỖ THẾ DŨNG
VIETCOMBANK: 069 1000 300 959 ĐỖ THẾ DŨNG
SIM XALA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.
giá lô 500k/s , nhặt lẻ 650k/s no fix
0932.98.7989
0932.883.887
0.9398.61116