mình nhận làm ảnh cho bé, ảnh gia đình, tạo album, làm ảnh lịch, ảnh kỉ niệm tứ các nguồn file (điện thoại, máy ảnh, ảnh đã rửa, phục chế ảnh) làm ảnh thẻ từ ảnh đã rửa hoặc *file ảnh thường.
* * * * * *Làm ảnh cho các shop online như tách nền, chỉnh màu, chỉnh size, tạo chữ kí hoặc con dấu.
Giá mềm. * * * * Liên hệ 0972 912 672 . chị Thêm.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=620231287991005&set=pb.100000124175 705.-2207520000.1365920732&type=3&theater