Máy Tính Bàn Giá Bình Dân Đây.
Không dùng nữa bán 1 case cấu hình:
Main Gigabyte.
Chip dual - core.
Ram 2G. HDD 80GB.
Mình muốn ra đi với giá 1.950.000 (fix nhẹ cho bạn nào nhiệt tình).
Liên hệ sdt: 01257 484 357