*Cần bán trầm cảnh*

Đặc điểm: đầu đội trầm chân đội phá tốc bông*
-làm cảnh đẹp
Giá cả thương lượng LH:0903 571 915