0969.2.1.1995 = 800

09.689.51.789 = 900

0963.287.345 = 350

09.688.74.688 = 650

096.89.98.357 = 350

9864.683.678 = 550

09.676.18.789 = 900 ...

Kết em nào sms sẽ có giá cực tốt cho anh em.