0934.301.301 (Đại Tài tử. 3 in 1, 3 in 1) giá 3,2tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0984.220.220 (quá Dễ nhớ) giá 4,5tr.
0977.313.313 giá 8tr.
0978910.910 (Tiền là 9, Uy tín là 10) giá 12tr.
0982.13.13.13 giá 22tr.
Lh: 0904397577