Như tiêu đề tìm ngũ 9 chỉ chơi 10 số 03 mạng chính ạ, anh em có show hoặc SMS hộ em, xin cảm ơn.