Thừa Con Sim Không Dùng Muốn Giao Lưu Điện Thoại
Bác Nào Có Điện Thoại 4 Sim 4 Sóng Cần Giao Lưu Cứ Để Lại Thông Tin nhé!
Giao Lưu Nhanh Thì Liên Hệ Cho Tiện.

0926.12.14.16

Liên hệ:
Call
0963.132.132 - 0966.132.132
Sms
0968.81.84.88