Đại hạ giá xả hàng vài cái sim cùi bắp giá sinh viên đây, đồng giá 150k/sim ( tài khoản 50k -> 100k ). Ai quan tâm call me: 01222228889, thanks.

012.3868.2255 giá 150k

012.3883.3535 giá 150k

01295.37.37.73 giá 150k

01296.37.37.73 giá 150k

012.7373.2882 giá 150k

01299.51.15.15 giá 150k

01297.53.35.35 giá 150k

012.35.35.35.18 giá 150k

012.9292.1155 giá 150k

012.9696.1155 giá 150k

01257.28.28.82 giá 150k

0125.646.7788 giá 150k

012.36.36.36.28 giá 150k

012.9339.0022 giá 150k

012.7997.0022 giá 150k

012.7272.6776 giá 150k

01239.26.26.62 giá 150k

01295.26.26.62 giá 150k

01239.662.262 giá 150k

0123.966.3336 giá 150k

0123.966.5556 giá 150k