lô 1:
098.654.1799(nk-full time)
09656.24.188(nk-full time)
09656.04.799(nk-full time)
0964.663.566(nk-full time)
0963.313.466(nk-hk9/2013)
0963.313.766(nk-hk9/2013)
0963.313.786(nk-hk9/2013)
0963.306.766(nk-hk9/2013)
cả lô :150k/sim

lô 2:
096.330.6776
096.331.3553
096.331.3443
096.331.3773
(nk-hk9/2013)

4 em giá 600k


liên hệ chữ ký