sim năm sinh vip cho AE chơi xe 67


0914051967
0916071967
0916091967
và một số sim khác nữa
liên hệ dũng 0913571753, 0919081961