Tổ Yến thô nguyên chất 100% thu hoạch từ Kiên Giang.


Cam kết đền gấp 10 nếu phát hiện là hàng giả nhe các bạn !!![SIZE=5][SIZE=3][B]Gia đình mình ở Kiên Giang có nuôi yến trong nhà, hiện nay đã thu hoạch được khá nhiều nên mình đem lên mạng bán. Hàng này là tổ yến thô, chưa hề qua sơ chế, nên đảm bảo nguyên chất 100%. Tổ thật có mùi móc và rất tanh, có lẫn phân chim và lông chim trong đó. Mình buôn bán tại nhà nên các bạn yên tâm. Đặc biệt dùng cân điện tử, đơn vị chính xác đến từng gram, mình [U] [COLOR=#ff0000]sẵn sàng bán lẻ dười