-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w
0163. 2 2 2 2 2 2 .5
gi
á yêu 2tr7 đã fix chuẩn, Anh em nào có ý định mặc cả khỏi nhắn tin đỡ mất thời gian cả 2 bên.
Call : 016.88888.444

0982.3333.53 ====Beer Sài Gòn 3333 Giá ra đi 2,5tr
0967.3333.73 ====Beer 3333 Quảng Bình ( Loại này có lẽ sắp ra đời :">) Giá ra đi 2,7tr
-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w
-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w
-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w-)w