Hotline: 0942.133.212
@};-@};-@};-

0964.98.98.98
45tr

0984.095.095
5tr

0944.858.858
7tr

0972.013.013
7tr

0946.79.3579
3tr

0948.52.68.79 ( sim độc nha )
3tr

0913.51.7779
2tr8

0913.26.7779
2tr8

0913.9.7777.2
2tr6

0913.15.55.77
1tr5

0913.31.6000
1tr5

0913.31.7000
1tr5

0913.0939.22
1tr

0913.82.77.82
1tr5

0913.73.93.63
1tr

0918.299.222
3tr5

0918.26.7272
2tr

0918.27.1102
1tr2


Còn rất nhiều sim vina ( 0913 - 0918 ) năm sinh nha có gì call minh nha
Giao sim toàn quốc nha các bạn
Hotline 0942.133.212