[font=Times New Roman][color=black][size=4]Đây là Module training mới từ tháng 4-2013 nhằm cung cấp cho tất cả các thành viên có nhiều cơ hội kiếm tiền và thành công hơn nữa.

Module này đề cập đến Product Launch ( phần case study cụ thể) và Micro Niche Site.

Phần 1: Product Launch Case Study Sản Phẩm Online PR Submitter

Phần 2: Micro Niche Site

Mời bạn đăng nhập để xem cập nhật
Chúc bạn thành công.

P.S

Có một số cập nhật khóa học*khác bạn có thể tham khảo[/size][/color][/font]

[color=#0080ff][size=4][url=http://productlaunchtraining.net?ap_id=sigup]Product Launch Master Training Của Danny[/url][/size][/color]

[color=#0080ff][size=4][url=http://www.peacat.com/coach/?aid=hanhtrinh24h&bid=dc7c1cef]Khóa Học "30 Ngày Cầm tay Chỉ Việc" Về Kinh Doanh Online[/url][/size][/color]

[color=#0080ff][size=4][url=http://bit.ly/14EtlUB]Khóa học IM Coaching*của anh Hùng[/url][/size][/color]

[color=#0080ff][size=4][url=http://bit.ly/16nE2Y4]Khóa học AM Coaching*của anh Tỉnh[/url][/size][/color]

[color=#0080ff][size=4][url=http://daotaokiemtien.com/?ap_id=sigup]Khóa học đào tạo kiếm tiền 2 IN 1[/url][/size][/color]

[color=#0080ff][size=4][url=http://bit.ly/141xG4Y]Khóa học kiếm tiền với Clickbank[/url][/size][/color]