Gà chưa đá chưa cắt lông vô nghệ ji, hình lông khủng luôn 11 tháng chưa đủ lông, lông cổ bị gà mái mổ, gà canh dạt, ko bỏ miệng lông nào. Mình xổ dạt thứ 2 em nó đá trúng cây cột xi măng nên cà nhắc, mình nuôi chuồng 3 tuần em nó đã đi lại bình thường nhưng vẫn cần sượn sượn. Nay bán cho ae nào có đất thả theo mái với giá 800k, ae cần lh:0914809496