mình cần bán con gà mái long xù như hình giá 300 ai cần liên hệ 01699692120 địa chỉ 149 lũy bán bích. hình