Vao vấn dề luôn nha.em gà này lai bao nhiêu a em nhìn cung biết gà co sao noi vay khong muon quang cao them. Chua xuống một cong long bao het. Gia 1trieu dt 0906414431
http://i784.photobucket.com/albums/y...CD93B59EEB.jpg
http://i784.photobucket.com/albums/y...CD7EBB8B2C.jpg
http://i784.photobucket.com/albums/y...CDB7A9FA3D.jpg