thanh lí dọn chuồng
bán hết 500k/con
gà mỹ rặc nha ae
lh: 0905533353
xem gà ngay cầu Ông Bố
Lái Thiêu-Bình Dương