Ae Cứ Xem RỒi Nhận Xét DÙm Mấy E Nó Nha....

Liên Hệ : 0967 15 38 38 - 012 699 11 699 Long

D/c 213/2 Khuông Việt - Phú Trung - Tân Phú


1- Mái Asil Rặc 100% Dòng Boppy boles

Trạng : 1,2kg ( gà đẻn ) Gà Con Ra Trạng 1,4kg Trở Lại

Tuổi : 2 Nặm

Giá : 5,5Tr


2- Gà Mỹ Lai Asil - Trạng 1Kg

Tuổi: 8 Tháng ( Gà Đã Cự Gà Lạ ) Con Của Số 1

Thành Tích : Zin 100 %

Giá : 3Tr

Clip Sổ Dạt Đầu Của Em Nó

<font size="3"><strong>Gà Cha Em Nó - Trạng 1Kg

3- Gà Tre Mỹ 100% - Trạng 1Kg

Tuổi: 8 Tháng ( Bao Cự Mạnh )

Thành Tích : zin 100%

Giá : 2Tr

4- Gà Tre 3 Dòng Máu ( Việt + Phi + Mỹ )

Tuổi : 7 Tháng Hơn ( Bao Cự Mạnh )

Thành Tích : Zin 100%

Giá : 1,2 Tr


5- Gà Tre 3 Dòng Máu ( Asil + Việt + Mỹ ) - Trạng 1,280kg

Tuổi : 10 Tháng ( Con Của số 1 )

Thành Tích : 2X chồng độ

Giá 2,5Tr