Mình cần bán con gà peru lai mỹ như tiêu đề trên. Hiện gà được 1kg8 6 tháng, gà điều chân vàng điểm
Đầy là hình e nó :Giá: 1tr
Ai mua liên hệ sdt:0908181616