Minh muon mua 1 em choe lua mai, chim cang nho, duoi cang ngan thi tot. yeu cau chim thuoc co mua, chim co the tha duoc, dang co lua. Neu ae nao co lien he voi minh, sdt: 0905220479 Tung (nt cang tot vi rat ban) thanks