[CENTER][SIZE=3][COLOR=#ff0000][B][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]Bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],
[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][COLOR=#ff0000][B]CÔNG TY TNHH KT& DV ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN TỬ BÁCH KHOA[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B][COLOR=#333399][COLOR=#008000]Sửa chữa - Bảo dưỡng - lắp đặt tại nhà và cơ quan(có[/COLOR][COLOR=#ff0000] VAT[/COLOR][COLOR=#008000])[/COLOR][/COLOR][/B][/I][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B][COLOR=#0000ff]Trung Tâm Điều Hành:[/COLOR][COLOR=#ff0000]04.3919.3180 - 0903.111.266[/COLOR][/B][/I][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3]
[/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"][COLOR=#cc99ff][I][B][url]http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx[/url][/B][/I][/COLOR][/URL][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3]
[/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][COLOR=#cc99ff][I][B][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/19/1184/Bao-Duong-Nap-Gas-Dieu-Hoa-Tai-Ha-Noi0903101266.aspx"]BẢO DƯỠNG NẠP GAS ĐIỀU HÒA TẠI HÀ NỘI[/URL]---[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1189/Chuyen-bao-duong-dieu-hoa-tai-Ha-Noi.aspx"]CHUYÊN BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA TẠI HÀ NỘI[/URL]---[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/18/1186/NAP-GAS-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI-CALL0903101266.aspx"]NẠP GAS ĐIỀU HÒA TẠI HÀ NỘI[/URL]
[/B][/I][/COLOR][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"][I][B][COLOR=#339966][COLOR=#339966]
[/COLOR][/COLOR][/B][/I][/URL][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B]Với đội ngũ kỹ thuật viên giỏi chuyên [URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/20/1116/SUA-CHUA-DIEU-HOA-TAI-NHA09031012660439013424.aspx"][COLOR=#ff00ff]SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA[/COLOR][/URL][/B][/I][B][B][B][I][B][COLOR=#339966][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/30/1115/SUA-CHUA-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI04390134240903101266.aspx"][COLOR=#008000] [/COLOR][/URL] --[COLOR=#ff00ff][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1119/BAO-DUONG-DIEU-HOA04390134240903101266.aspx"][COLOR=#ff00ff] [/COLOR][/URL][/COLOR][/COLOR][COLOR=#ff00ff][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1119/BAO-DUONG-DIEU-HOA04390134240903101266.aspx"][COLOR=#ff00ff]BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA[/COLOR][/URL][/COLOR] tại nhà khách hàng phục vụ khắp Hà Nội - Chúng tôi mang đến dịch vụ tại nhà tốt nhất __[COLOR=#ff00ff] [URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"][COLOR=#ff00ff]BẢO DƯỠNG[/COLOR][/URL] [/COLOR]tất cả các loại điều hòa tại nhà và và cơ quan.[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/22/1112/SUA-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI-0439013424--0903101266.aspx"][COLOR=#ff00ff]SỬA ĐIỀU HÒA TẠI HÀ NỘI[/COLOR][/URL]
[/B][/I][/B][/B][/B][/SIZE][/CENTER][SIZE=3][B][B][/B][/B][/SIZE][B][B][B][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B]__ Nhận[COLOR=#008000][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/30/1109/SUA-CHUA-DIEU-HOA-LG--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"][COLOR=#008000] SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA[/COLOR][/URL][/COLOR] không vào điện,có điện vào nhưng máy không chạy,báo lỗi,hỏng mạch điều khiển,kém lạnh, bơm gas,thay Block...Điện lạnh bách khoa mới mở thêm chi nhánh tại hải phòng ---[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/75/1181/SUA-DIEU-HOA-TAI-HAI-PHONG-CALL03166354600988111887.aspx"][COLOR=#ff0000]Sửa điều hòa tại hải phòng[/COLOR][/URL]---[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/75/1182/Sua-Chua-Dieu-Hoa-Tai-Hai-Phong-Call0988111887.aspx"]Sửa chữa điều hòa tại hải phòng[/URL]----[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/75/1183/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HAI-PHONG0988111887.aspx"]Bảo dưỡng điều hòa tại hải phòng[/URL]
[/B][/I][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B]___ [COLOR=#0000ff]Mọi nhu cầu xin liên hệ với cơ sở gần nhất:[/COLOR]

[COLOR=#000080]C[/COLOR][COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]S1 - 32 Cầu Giấy:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]2213.4788--0934.221.646[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS2 - 39 Hai Bà Trưng:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]3919.3180--0903.101.266[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS3: - 27 Cát Linh:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]3901.3424[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS4: - C5 Thanh Xuân:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]2214.3566-0904.901.829[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS5: - K9 Bách Khoa:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]3993.5283--0904.789.900[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS6: - 79 Lý Nam Đế:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]3919.4550[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS7: - 55 Nguyễn Lương Bằng:_[/COLOR][COLOR=#ff0000]6684.6706--0978.148.933[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS8:-310 Nguyễn Văn Cừ:-[/COLOR][COLOR=#ff0000]0913.502.777
[/COLOR][/COLOR][/B][/I]
[/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B][COLOR=#000080] [/COLOR][COLOR=#0000ff][COLOR=#000080]CS9:170 Hoàng Quốc Việt:-[/COLOR][COLOR=#ff0000]6684.5716
[/COLOR][/COLOR]
[/B][/I][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B][COLOR=#339966]uy tín,tin cậy,chuyên nghiệp.[/COLOR][/B][/I][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][SIZE=3][I][B][COLOR=#339966]
[COLOR=#0000ff]Rất hân hạnh được phục vụ quý khách![/COLOR][/COLOR][/B][/I][/SIZE][/CENTER][SIZE=3] [/SIZE][SIZE=3] [/SIZE]
[/B][/B][/B][SIZE=3][B][B][B] [I][B][COLOR=#339966][COLOR=#0000ff][URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]Bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bảo dưỡng điều hòa tại Hà Nội[/URL],[URL="http://suachuadieuhoabachkhoa.com/55/1110/BAO-DUONG-DIEU-HOA-TAI-HA-NOI--TEL-0439013424--DD-0903101266.aspx"]bao duong dieu hoa tai Ha Noi[/URL],[/COLOR][/COLOR][/B][/I][/B][/B][/B]
[/SIZE]