[INDENT=1][B][SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#222222]Nối tiếp Sự thành công của [COLOR=#ff6600]Giaodichvn.com[/COLOR] Đã cho ra đời Dịch vụ thiết kế web và thương mại điện tử[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#222222] : [/COLOR][/FONT][/SIZE][URL='http://thuongmaivn.net/'][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana]thuongmaivn.net[/FONT][/FONT][/SIZE][/URL][/INDENT]
[INDENT=1][FONT=Verdana][SIZE=13px][COLOR=#222222][COLOR=#013481][URL='http://thuongmaivn.net/']thuongmaivn.net[/URL][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=13px][COLOR=#222222] Là đơn Vị thiết kế web chuyên nghiệp đã thực hiện rất nhiều dự án lớn , nhỏ khác nhau của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.[/COLOR][/SIZE][/FONT][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#013481][URL='http://thuongmaivn.net/']thuongmaivn.net[/URL][/COLOR][/FONT] chuyên thiết kế : web deal , công ty , shop , nhà hàng , khách sạn , trường học , web cho giáo viên dạy thêm, web theo yêu cầu của bạn ...[/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Verdana][COLOR=#013481][URL='http://thuongmaivn.net/']thuongmaivn.net[/URL][/COLOR][/FONT] rất hân hạnh được phục vụ các bạn[/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][COLOR=#141414][FONT=Arial]Liên Hệ HotLine 24/24 Không ngại đêm khuya[/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][COLOR=#ff0000][FONT=Arial][B]HOTLINE: 0975 242 713[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][COLOR=#ff6600][FONT=Arial]YH: Mr.ghostd[/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][COLOR=#ff6600][FONT=Arial]Skype : thuongmaivnsupport[/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][FONT=Verdana][SIZE=13px][COLOR=#222222][B][FONT=Arial][B][COLOR=#ff6600]Email: [/COLOR][COLOR=#013481][EMAIL]Ghostdpro@gmail.com[/EMAIL][/COLOR][/B][/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#ff6600]Địa chỉ: 667A2 Lê Văn Việt - Phường Tân phú - Quận 9 - HCM[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]Xin đưa ra hình ảnh 1 số demo và dự án Giaodichvn.com đã thực hiện[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][COLOR=#0000cd]1) Web Deal[/COLOR] ( [COLOR=#ff0000]Giá HOT 5tr5 [/COLOR]+ [COLOR=#800000]Tặng Tền Miền quốc tế (.com , .net , .biz...)[/COLOR])[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][IMG]http://nv2.upanh.com/b5.s35.d2/abb03659ece82d241ab3dec81af4cbe9_53793352.prdeal.jpg[/IMG][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://deal99.net/'][COLOR=#013481]Deal99.net[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://hddeals.vn/'][COLOR=#013481]HDdeals.vn[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://giare247.vn/'][COLOR=#013481]Giare247.vn[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://bestbuydeal.vn/'][COLOR=#013481]Bestbuydeal.vn[/COLOR][/URL]( web kinh doanh thẻ khuyến mãi 1 dạng khác của web Deal)[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]....[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]và nhiều Dự án khác[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]2) Web Shop[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://www.vnwiz.com/'][COLOR=#013481]http://www.vnwiz.com/[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://qaxky.com/'][COLOR=#013481]http://qaxky.com/[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][IMG]http://nv1.upanh.com/b1.s33.d1/c8e8f10a8ae7761067851bc95f06b16b_53793821.demoshop1.jpg[/IMG][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]3) web Công ty[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://nhomkinhhungthinhphat.com/'][COLOR=#013481]http://nhomkinhhungthinhphat.com[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][URL='http://www.lemediavn.com/'][COLOR=#013481]http://www.lemediavn.com/[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][IMG]http://nv7.upanh.com/b2.s35.d4/d31aea68052b251ec5fb9a535bc38acd_53793917.media2.jpg[/IMG][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][IMG]http://direct1.anhso.net/540/11/114763/1792012222532788.jpg[/IMG][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][/INDENT]
[INDENT=1][/INDENT]
[INDENT=1][/INDENT]
[INDENT=1][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]4) Web Nhà hàng[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]Demo : [URL='http://sinhvienit.net/@forum/url/?http%3A%2F%2Fnhahangbalong.com.vn%2F'][COLOR=#013481]nhahangbalong.com.vn[/COLOR][/URL][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][IMG]http://nv0.upanh.com/b3.s32.d1/c4f9f867e71134b2f95d38c1ae77a746_53794000.balong.jpg[/IMG][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][IMG]http://direct1.anhso.net/540/11/114763/1792012222522826.jpg[/IMG][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]5) Web yêu Cầu:[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]bạn có ý tưởng kinh doanh , ý tưởng thiết kế nhưng bạn không biết lập trình .Bạn muốn thể hiện tất cả điều đó qua website để Tạo lợi nhuận . bạn hãy đến với[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][URL='http://thuongmaivn.net/'][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana]thuongmaivn.net[/FONT][/FONT][/SIZE][/URL][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B].....[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]Còn rất nhiều Dự Án Mà [URL='http://thuongmaivn.net/']thuongmaivn.net[/URL] muốn giới thiệu tới quý khách hàng[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]Hãy Gọi Cho Chúng Tôi Để Nhận Phong Cách Chuyển Nghiệp Trong Phục Vụ[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][COLOR=#ff0000]HOTLINE: 0975 242 713[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][COLOR=#ff6600]YH: Mr.ghostd[/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][COLOR=#ff6600]Skype : [/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][B][SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#222222][COLOR=#ff6600][FONT=Arial]thuongmaivnsupport[/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#000000][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][B][COLOR=#ff6600]Email: [/COLOR][COLOR=#013481][EMAIL]Ghostdpro@gmail.com[/EMAIL][/COLOR][/B][/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]
[INDENT=1][COLOR=#ff6600][SIZE=13px][FONT=Verdana][FONT=Verdana][B]Địa chỉ: 667A2 Lê Văn Việt - Phường Tân phú - Quận 9 - HCM[/B][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/INDENT]