[b][url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/]Chữ ký số[/url] dành cho doanh nghiệp[/b]

[b]Chức năng:[/b]Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử
Ký email, văn bản
Ngân hàng, chứng khoán điện tử…

[b]Giá thuê bao [url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/]chữ ký số[/url]:[/b]

[b]1 năm: 999,000 VNĐ[/b]


[b]2 năm: 1,798,000 VNĐ[/b]

[b][b]3 năm: 2,498,000 VNĐ[/b][/b]

(giá trên chưa bao gồm VAT)

[color=#ff0000][b]Khuyến mãi [url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/]chữ ký số[/url] :[/b][/color]
[b][color=#333399]VNPT-CA Của Tập Đoàn VNPT[/color][/b]
[b]1 năm tặng 3 tháng, 2 năm tặng 6 tháng, 3 năm tặng 9 tháng cộng thiết bị Token[/b]

[b][color=#330099]CK-CA[/color][/b]([b]OrigSign)[/b]
[b]1 năm tặng 3 tháng, 2 năm tặng 6 tháng, 3 năm tặng 9 tháng cộng thiết bị Token[/b]

[color=#330099][b]BKAV-CA[/b][/color]

[b]Tặng 3 tháng sử dụng và Token cho gói 3 năm[/b]
[b]Hổ trợ:[/b]
[b]cung cấp thông tin mình sẽ hổ trợ làm hết ( liên hệ khách hàng lấy hồ sơ, đấu nối thiết bị, giao thiết bị + hóa đơn, hướng dẫn sử dụng và hổ trợ sau bán hàng) ngoài ra có thể kích hoạt TVAN cho khách hàng dùng thử 3 tháng nếu trang thuế gặp sự cố về lỗi hệ thống![/b][b]Rất mong được sự hợp tác dài lâu![/b]
[b]Trân Trọng![/b]

[b][url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/chu-ky-so]chữ ký số[/url], [url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/ke-khai-thue/ke-khai-thue-qua-mang]kê khai thuế qua mạng[/url], [url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/ke-khai-thue/ke-khai-thue-qua-mang]khai thuế qua mạng[/url], [url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/ke-khai-thue]kê khai thuế[/url], [url=https://sites.google.com/site/cungcapchukyso/ke-khai-thue/ke-khai-thue-qua-mang]nộp thuế qua mạng[/url][/b]