[FONT=Verdana][B]Cơ hội [URL="http://diendanhotel.com"]quảng bá Khách sạn[/URL] miễn phí tại diendanhotel.com

[/B] [B]Mẫu đăng ký [URL="http://diendanhotel.com"]quảng bá khách sạn[/URL]:

[/B] 1. Tên Khách sạn:............................................ .......................

2. Địa chỉ:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ............................
[/FONT]
3. Số điện thoại:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ...................
[/FONT]
4. Số Fax:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ............................
[/FONT]
5. Website:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ..........................
[/FONT]
6. Hạng khách sạn:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ...............
[/FONT]
7. Giá từ:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ............................
[/FONT]
8. Số lượng phòng:[/FONT][FONT=Verdana][FONT=Verdana].................................................. ...............
[/FONT]
9. Giới thiệu:

10. Hình ảnh:

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email: [EMAIL="info@diendanhotel.com"]info@diendanhotel.com[/EMAIL] hoặc [EMAIL="levanha@gmail.com"]levanha@gmail.com[/EMAIL]
[B][I]
Chi tiết xin liên hệ:[/I][/B]

[B]Trịnh Phương Anh[/B]

Điện thoại: [B]091 914 6729[/B]

Hỗ trợ trực tuyến yahoo/skype: [B]fa29071984[/B]

Website: [URL]http://diendanhotel.com[/URL]

Fan page: [URL]http://www.facebook.com/diendanhotel[/URL][/FONT]