VĂN PHÒNG CHO THUÊ Hiếu Sinh Tower Quận 3

- Trân trọng thông báo!
- Từ ngày 05/05/2013, tòa nhà chúng tôi Hiếu Sinh Tower còn trống các diện tích như sau:


  1. Tầng 4: 30m2, giá thuê 18USD/m2 (All in)
  2. Tầng 3: 20m2 - 30m2 - 70m2 - 80m2 - 101m2, giá thuê 18USD/m2 (All in)
  3. Tầng 2: 20m2 - 30m2 - 70m2 - 80m2 - 101m2, giá thuê 18USD/m2 (All in)
  4. Tầng 1: 80m2, giá thuê 18USD/m2 (All in)
- THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA TÒA NHÀ
  • Địa chỉ: Điện Biên Phủ - Quận 3
  • Chuẩn tòa nhà: Hạng A
  • Tòa nhà bao gồm 1 trệt - 1 lững - 7 lầu-1 hầm
  • Diện tích NET 1 sàn là 100m2


- Ngoài giá thuê trên, khách hàng còn phải thanh toán các khoản chi phí khác (nếu có) như bên dưới:

  1. Phí gửi xe gắn máy: 7USD/xe/tháng (Chưa bao gồm thuế)
  2. Phí gửi xe gắn hơi: USD/xe/tháng (Chưa bao gồm thuế)
- Các doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

CENREA Group
0908 442 698 - 0915 442 698
officehcm|a còng|vn|chấm|cenrea|chấm|com
world-wide-web:|xuyệt-xuyệt|cenrea|chấm|com