Cần cài lại win và setup lại cp tại q7 . Gần st lotte q7 ..0908 990 994