[url=http://android.vn/forums/123/]My Data Manager[/url] ! Bạn đang tìm một[url=http://android.vn/forums/123/] ứng dụng[/url] để giúp bạn có thể quản lý file và [url=http://android.vn/forums/123/]ứng dụng[/url] một cách tốt nhất thì với ứng dụng [url=http://android.vn/forums/123/]My Data Manager[/url] sẽ giúp bạn quản lý điện thoại một cách tốt nhất có thể.
My Data Manager sẽ giúp bạn chiếm quyền quản lý dữ liệu trên di động – tiết kiệm tiền và sử dụng các kế hoạch hiệu quả hơn.

Quản lý dữ liệu trên điện thoại di động. Quản lý sử dụng dữ liệu của ứng dụng cho các gói dữ liệu từ nhà mạng. Đặt thông báo sử dụng nhằm quản lý hiệu quả hơn khi sử dụng vượt quá. Theo dõi nhật ký mua sắm để chắc chắn rằng bạn đang có kế hoạch lý tuowrg và tối đa hóa sử dụng dữ liêu. Quản lý tiêu tốn dữ liệu của mỗi ứng dụng để biết được ứng dụng nào tiêu tốn nhiều dữ liệu nhất và ứng dụng nào gần như không sử dụng chút nào. Tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng kế hoạch hiệu quả hơn.

[img]http://android.vn/attachments/13393/[/img][img]http://android.vn/attachments/13394/[/img]

[url=http://android.vn/threads/25053/]Download Apps[/url]