[url=http://android.vn/forums/123/]Android File Manager Pro[/url] ! Bạn đang sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành [url=http://android.vn/]Android[/url], bạn muốn tìm cho mình một ứng dụng giúp cho việc quản lý trên thiết bị một cách dễ dàng với nhiều tính năng thì với ứng dụng mang tên Android File Manager Pro sẽ là một trong những cái tên đáng được quan tâm

Android File Manager Pro là [url=http://android.vn/forums/123/]ứng dụng[/url] quản lý tập tin chuyên nghiệp, giúp bạn dễ dàng quản lý các tập tin trên thẻ SD. Android File Manager Pro với rất nhiều tính năng hay và hưu ích như:

- Duyệt các tập tin.
- Tạo, đổi tên và xóa các tập tin và thư mục.
[img]http://android.vn/attachments/13369/[/img][img]http://android.vn/attachments/13370/[/img]

[url=http://android.vn/threads/25049/]Download Apps[/url]