MÌNH CÓ CON GÀ ĐIỀU VANG ĐEM DƯỚI QUÊ LÊN TRẠNG 8L5 ĐỊNH NUÔI ĐÁ PHÁ LẤU CHƠI NHƯNG TỰ NHIÊN BI MỐC MỐC CÁI MỒNG NGƯỜI TA CHỈ LẤY DẦU ĂN BÔI LÊN BÔI LÊN THÌ HẾT MỐC NHƯNG NÓ KHÔ KHÔ SAO ĐÓ NÊN CHÁN WÁ ĐỄ LẠI CHO AE NÀO BIẾT DƯỠNG LẠI RỒI CHƠI NHA VÀ GIÁ LÀ 400 NGÀN AE NÀO THẤY HỢP NHẢN THÌ LH:0936151015