Loa cho sân vườn kết hợp đèn trang trí
Model: DSG-4470
Công suất: 20W, 70V ~ 100V
Độ nhạy: 92dB 1W/ 1m
Tần số: 120 – 18 KHz ± 3dB
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình con gấu trúc:
Model: DG-3107
Công suất: 20W, 70V ~ 100V
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 265mm, 350mm
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình con sóc:
Model: DG-3108
Công suất: 20W, 70V ~ 100V
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 270mm, 300mm
Loa cho sân vườn kết hợp trang trí, hình chim cánh cụt:
Model: DG-3109
Công suất: 20W, 70V ~ 100V
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 218mm, 250mm

http://hathangco.com/uploads/chim%20...%20DG-3109.jpg
http://hathangco.com/uploads/con%20gau.jpg
http://hathangco.com/uploads/Nam%20domDG3104.jpg
http://hathangco.com/uploads/Goc%20cay%20DG3102.jpg
http://hathangco.com/uploads/Loa%20da%20DG-3105.jpg
http://hathangco.com/uploads/DSG-4430-1.jpg
http://hathangco.com/uploads/Loa%20da%20DG3106.jpg
http://hathangco.com/uploads/Loa%20cot%20den.jpg

[i]Mọi chi tiết về thiết bị xin gọi số: 0906188269/