[CENTER][FONT=times new roman][SIZE=5][B][B]Tìm Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà[/B][/B][/SIZE][/FONT][/CENTER]

[CENTER][FONT=times new roman][SIZE=5]Bạn Là Phụ Huynh [B][U][I]Cần Tìm Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà[/I][/U][/B] dạy kèm Các Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh... lớp 1-12, LTĐH[/SIZE][/FONT][/CENTER]

[FONT=times new roman][SIZE=5]Đ[COLOR=black]ội ngũ Sinh Viên giỏi, kinh nghiệm đang theo học các trường Đại Học Sư Phạm, Bách Khoa, Kinh Tế, Y Dược, Ngoại Thương,...[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=5][COLOR=black][URL='http://daykemtainang.com/']Gia Sư Tài Năng[/URL] giới thiệu dạy kèm môn Toán, Lý, Hóa, Anh Văn,... các lớp 1-12 tại nhà học sinh[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=5][COLOR=black]Kèm sát chương trình tại trường,[/COLOR] [COLOR=black]giúp học sinh hệ thống lại lý thuyết, củng cố bài tập,lấy lại căn bản cho học sinh yếu, bồi dưỡng nâng cao học sinh giỏi.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=5][COLOR=black]Đặt biệt phương pháp sư phạm dễ hiểu, tận tâm,[/COLOR] [COLOR=black]nâng đỡ học sinh yếu, lười, giúp học sinh tiếp thu bài tốt nhất, bảo đảm học sinh tiến bộ sau 1 tháng. Nghiêm khắc, trách nhiệm cao. [/COLOR][URL='http://daykemtainang.com/T.aspx?Id=Tim-Sinh-Vien-Day-Kem']Tìm Sinh Viên Dạy Kèm Tại Nhà[/URL][/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=5][COLOR=black]Xin Liên hệ trực tiếp: [/COLOR]0903 078 143 - 08.66720503[/SIZE][/FONT]
[CENTER][FONT=times new roman][SIZE=5]Cô Hiền - Thầy Nam[/SIZE][/FONT]
[FONT=times new roman][SIZE=5]Website: [URL='http://daykemtainang.com/']http://daykemtainang.com[/URL][/SIZE][/FONT][/CENTER]