2 CÁNH TAY ĐÒN MỞ CỬA 412
MÔ HÌNH MỞ CỬA, MÔ TƠ 412

MÔ TƠ ÂM SÀN 770
GIẢM 20% 2 MÔ TƠ ÂM SÀN,BAO CÔNG LẮP ĐẶT +
DÂY NGUỒN, TẶNG 1 BỘ NHẬN REMOTE,2 REMOTE
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA, GIÁ GIẢM 44,590,000 VNĐ

MÔ TƠ ÂM SÀN 770

MÔ TƠ CỬA LÙA 740
GIẢM 20% 1 MÔ TƠ CỬA LÙA,BAO CÔNG LẮP ĐẶT +
DÂY NGUỒN, TẶNG 1 BỘ NHẬN REMOTE,2 REMOTE
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA,GIÁ GIẢM 16,990,000 VNĐ
.
MÔ TƠ 391 FAAC
GIẢM 20% 2 MÔ TƠ MỞ CỬA 391 FAAC,BAO CÔNG
LẮP ĐẶT + DÂY NGUỒN, TẶNG 1 BỘ NHẬN REMOTE,
2 REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA, GIÁ GIẢM
25,990,000 VNĐ

MÔ HÌNH CÁNH TAY ĐÒN 402 FAAC
GIẢM 20% 2 MÔ TƠ CÁNH TAY ĐÒN MỞ CỬA 402 FAAC
,BAO CÔNG LẮP ĐẶT,DÂY NGUỒN, TẶNG 1 BỘ NHẬN
REMOTE,2 REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA, GIÁ GIẢM
31,990,000 VNĐ