+ Ổ cứng HDD tốt với nhìu lựa chọn về dung lượng .

- Ổ cứng 320 Gb Sata [ số lượng 05 ] -- Giá : 550.000 vnd / 1 ổ .

- Ổ cứng 250 Gb Sata [ số lượng 06 ] -- Giá : 500.000 vnd / 1 ổ .
- Ổ cứng 160 Gb Sata [ số lượng 15 ] -- Giá : 420.000 vnd / 1 ổ .
- Ổ cứng 80 Gb Sata [ số lượng 35 ] -- Giá : 270.000 vnd / 1 ổ .
- Ổ cứng 40 Gb Sata [ số lượng 07 ] -- Giá : 130.000 vnd / 1 ổ .
- Ổ cứng 320 - 250 Gb Ata [ số lượng 03 ] -- Giá : 300.000 vnd / 1 ổ .
- Ổ cứng 160 Gb Ata [ số lượng 02 ] -- Giá : 250.000 vnd / 1 ổ .
- Ổ cứng 80 Gb Ata [ số lượng 07 ] -- Giá : 150.000 vnd / 1 ổ .

+ Liên hệ : Anh Hiếu , SĐT : 0963.939.100 , Yahoo : trunghieu200883
.
+ Địa chỉ : HP COMPUTER , 60A Trần Thái Tông , P.15 , Q.Tân Bình , Tp.HCM .