0913.66.3579


(sim card, ít dùng...............)


Giá chuẩn: 2,55 triệu.


liên hệ: HUY (1981) 0909.002345