ĐỊA CHỈ :HOÀI ĐỨC-ĐAN PHƯỢNG-HN
CALL :01657773210.


CÁC SỐ ĐÁNH DẤU (*) Ở ĐẦU LÀ ĐỀU CÓ GIÁ TỪ 180k--->200K.


0972.07.08.94---ngày tháng năm sinh---550
0979.14.06.97---ngày tháng năm sinh---550
0975.08.05.93---ngày tháng năm sinh---550
0974.02.11.93---ngày tháng năm sinh---550


NĂM SINH 87:
*0967.3030.87
*0967.08.3787
*0967.633.987
*0967.58.8287
*0967.032.887
*0969.0440.87
*0967.862.687
0975.1133.87:310k
09724.111.87:330k
096.333.63.87..............350k
096.33.59.587..............250k
0969.844.287..............250k
0969.485.687..............250k
0969.844.987..............250k
0969.714.887..............250k
0967.367.487..............250k
0967.954.087..............200k
09671.261.87..............250k
09677.252.87..............250k
0967.53.6487..............250k
096.7979.487..............300k
0967.976.987..............300k
0967.679.387..............250k
09672.071.87..............250k
096.772.5987..............250k
096.773.7487..............250k
09672.543.87..............250k
0967.16.7287..............250k
0967.34.9987..............250k
096.774.2687..............250k
0967.36.2187..............250k
09676.082.87..............250k
0967.68.5187..............250k
0967.25.6287..............250k
0967.33.4187..............250k
09674.654.87..............250k
0967.48.3287..............250k
0962.906.187..............250k
0967.009.487..............250k
0967.725.987..............250k
09674.094.87..............250k
0967.46.3287..............250k
09661.045.87..............250k
09699.301.87..............250k
09678.12.987..............250k
09674.024.87..............250k
0967.464.987..............250k
0967.683.487..............250k
NĂM SINH 88:
0967.09.7588..............250k
0967.48.3188..............250k
0963.359.588----->250k
0979.084.788 --------->250k
NĂM SINH 89:
*0967.709.189
*0967.206.589
*0967.98.05.98
*0967.136.489
*0967.397.189
*0967.156.489
*0967.517.489
*0967.870.189
*0967.194.589
01628.56.1989--->350K
09676.505.89..............300k
09674.121.89..............300k
0967.314.889..............250k
0967.38.4189..............250k
09673.406.89..............250k
09674.061.89..............250k
096.737.1589..............250k
0967.25.5489..............250k
0967.910.089..............250k
096.707.5589..............300k
0967.582.089..............200k
0967.959.289..............250k
0967.886.489..............250k
0967.996.589..............300k
0962.15.3389..............250k
0967.332.589 250K


99:
09.676.030.99..............270k
0967.237.399..............270k
0962.47.07.99----------->200k
Năm sinh 98:
*0967.326.398
*0967.613.098
*0967.951.598
*0967.317.098
*0967.94.3398
*0967.533.698
*0967.758.398
*0967.097.398
*0967.96.1398
096.560.97.98:320k
09722.636.98:250k
096.333.11.98..............350k
096.332.9498..............250k
0967.58.4698..............250k
09676.210.98..............250k
0967.61.67.98..............250k
096.707.4298..............250k
0967.13.9698..............250k
09679.142.98..............250k
096.774.2498..............250k
0967.68.7398..............250k
0967.273.198..............250k
0967.994.398..............250k
09670.166.98..............250k
09673.253.98..............250k
09678.235.98..............250k
09676.253.98..............250k
0969.51.9798..............250k
0967.48.2598..............250k
0962.43.7398..............250k
0967.414.798..............250k
096.727.4398..............250k
0967.94.7598..............250k
0962.911.498..............250k
09678.414.98..............250k
096.7474.498..............250k
09.6777.4698..............250k
0967.93.4698..............250k
096.747.5498..............250k
09675.274.98..............250k
0967.93.4298..............250k
0967.46.7598..............250k
09678.5.1498..............250k
0967.397.098..............250k
0967.32.0098..............250k
0967.41.0098..............250k


Năm sinh 97:
*0967.144.997
*0967.42.7797
*0967.60.9197
*0967.908.797
*0967.336.897
*0967.8385.97
*0967.436.997
*0967.991.597
*0967.05.9897
*0967.08.9697
*0967.946.997
09720.444.97:330k
096.518.9697:260k
0975.161.397:250k
0968.088.597:250k
096.865.9297:240k
-097.372.5597:250k
096.333.63.97..............350k
096.33.59.597..............250k
0963.313.597..............250k
0969.844.997..............250k
0969.845.197..............250k
0967.664.297..............250k
0966.33.82.97..............250k
096742.7897..............250k
09676.801.97..............250k
0967.62.9497..............250k
09677.512.97..............250k
0967.91.7697..............250k
09673.035.97..............250k
09679.045.97..............250k
09674.156.97..............250k
09678.7.5897..............250k
0967.34.8597..............250k
0967.196.597..............250k
0967.829.297..............250k
0962.910.897..............250k
0984.755.697..............250k
0989.205.397..............250k
0966.181.597..............250k
0967.698.397..............250k
0967.223.297..............250k
0967.717.397..............250k
0962.99.00.97..............250k
0967.04.5497..............250k
0967.30.9297..............250k
0967.14.7597..............250k
096.779.8297..............250k
0967.749.197..............250k
0967.015.897..............250k
0967.377.297..............250k
0962.911.497..............250k
0967.455.297..............250k
09676.4.2897..............250k
09676.2.9197..............250k
0967.54.2697..............250k
0967.86.4497..............250k
09679.152.97..............250k
09675.434.97..............250k
0967.454.897..............250k
0967.414.397..............250k
09679.044.97..............250k
0967.357.897..............250k
0967.26.4197..............250k
096.747.6497..............250k
0967.31.7897..............250k
0967.25.8497..............250k
09678.54.897..............250k
0967.58.1397..............250k
0967.191.697..............250k
0967.22.8597..............250k
09678.3.3497..............250k
0967.247.197..............250k
096.779.4597..............250k
0967.14.6597..............250k
09.6765.8897..............250k
0967.577.497..............250k
0967.94.7197..............250k
0967.392.097..............250k
0967.148.097..............250k
0967.588.097..............250k


Năm sinh 96:
*0967.167.296
*096.77.49496
097.841.9096:240k
0972.399.196:240k
096.33.59.596..............250k
096.333.1296..............250k
0969.845.196..............250k
0967.869.596..............300k
0967.45.9496..............250k
09678.407.96..............250k
09678.004.96..............250k
09674.143.96..............250k
09673.708.96..............250k
0967.79.2596..............250k
0967.4422.96..............250k
0967.19.4896..............250k
09678.124.96..............250k
09677.128.96..............250k
0967.38.7396..............250k
0967.56.9096..............250k
096.7667.296..............250k
0988.362.296..............250k
0967.536.196..............250k
0967.46.2296..............250k
0967.15.4896..............250k
09650.777.96..............250k
0967.633.096..............250k
09.6767.2096..............250k
09678.23.096..............250k
09674.093.96..............250k
0967.23.7896..............250k
0967.486.196..............300k
09676.812.96..............250k
096.7747.896..............250k
09.6768.1496..............250k
09670.285.96..............250k
09.67.64.65.96..............250k
0967.55.9496..............250k
0967.23.1496..............250k
09674.157.96..............250k
09678.274.96..............250k
09678.434.96..............250k
0967.06.3796..............250k
096.747.1496..............250k
09671.765.96..............250k
0967.94.5796..............250k
0967.474.496..............250k


Năm sinh 95:
*0967.650.695
*0967.80.9895
*0967.046.595
*0967.22.7895
*0967.288.395
*0967.022.795
097.61.33395:330k
097.550.94.95:320k
0966.58.3395:250k
0966.562.895:230k
096929.9895..............300k
0969.786.995..............300k
0969.844.995..............300k
0969.786.595..............250k
0969.844.295..............250k
0967.544.895..............250k
0967.73.8395..............250k
0967.533.095..............250k
0967.292.195..............250k
0967.93.5895..............250k
0967.03.3795..............250k
0967.400.895..............250k
09672.246.95..............250k
09675.017.95..............250k
0967.95.1395..............250k
0967.95.2195..............250k
0982.84.3695..............250k
0967.16.2395..............250k
096.707.6195..............250k
096.770.8895..............250k
09676.082.95..............250k
0967.966.295..............250k
09650.777.95..............250k
09678.09.695..............250k
09674.19.195..............250k
096.7755.495..............250k
0967.99.2695..............250k
0967.23.5495..............250k
09677.303.95..............250k
0967.25.4295..............250k
0967.42.8795..............250k
0967.19.4295..............250k
0967.434.795..............250k
09676.0.2395..............250k
0967.434.295..............250k
09678.174.95..............250k
09671.267.95..............250k
09671.838.95..............250k
096.771.8695..............250k
096.779.1895..............250k
0967.09.4395..............250k
0967.34.4695..............250k
0967.26.5895..............250k
09677.24.095..............250k
0967.0660.95..............250k
09678.45.095..............250k
0967.523.095..............250k
0967.328.095..............250k


NĂM SINH 94:
*0967.185.994
*0967.917.994
0989008.6.94=320K
09724.111.94:330k
096.200.90.94:230k
09.6363.3294:250k
-09720.833.94:250k
096.512.8894:240k
097.2828.894:250k
-0975.228.394:250k
0975.2313.94:250k
096.333.63.94..............350k
096.33.59.594..............250k
0963.313.594..............250k
096.333.1294..............250k
0969.844.294..............250k
0968.44.3594..............250k
0968.44.3794..............250k
0967.25.6694..............250k
09674.818.94..............250k
0967.095.294..............250k
0967.84.2194..............250k
0967.35.9794..............250k
096.723.8194..............250k
0967.497.294..............250k
0967.175.094..............250k
0967.333.694..............250k
09766.52.994..............250k
096.772.9694..............250k
0967.22.10.94..............350k
09673.171.94..............250k
096.707.4694..............250k
0967.669.894..............250k
09651.051.94..............250k
0962.911.794..............250k
096.773.2794..............250k
0967.323.894..............250k
0967.28.7194..............250k
09.677.077.94..............300k
0967.66.2794..............250k
09679.525.94..............250k
09675.217.94..............250k
09670.345.94..............300k
0967.086.394..............250k
0967.576.194..............250k
0967.088.194..............250k
096.707.4894..............250k
0967.42.3394..............250k
0967.393.594..............250k
0967.336.194..............250k
0967.58.7394..............250k
0967.31.5394..............250k
0967.15.7394..............250k
0967.23.5194..............250k
09676.505.94..............250k
0967.55.1694..............250k
0967.63.9794..............250k
09675.205.94..............250k
0967.90.7894..............250k
09679.135.94..............250k
0967.95.5694..............250k
0967.36.4894..............250k
0967.48.2294..............250k
0967.99.5794..............250k
09.6767.5194..............310k
09.6777.1594..............250k
0967.808.594..............250k
09677.136.94..............250k
0967.23.23.94..............300k
096.797.10.94..............250k
09676.15.094..............250k
0967.342.094..............250k
0967.332.094..............250k
0967.886.094..............250k


NĂM SINH 93:
*096.7887.093
*0967.96.90.93
*0967.852.393
*0967.705.393
*0967.510.393
0989.882.093=320K
0988425.7.93=320K
097.210.9293:330k
096.214.92.93:330k
-0979.82.9793:230k
-0966.528.693:230k
0966.58.2293-:230k
0969.485.693..............250k
096928.0093..............250k
0969.714.893..............250k
0969.845.193..............250k
09676.45.093..............250k
09677.52.093..............250k
0968.443.793..............250k
0968.443.693..............250k
09673.506.93..............250k
0967.47.3793..............250k
0967.29.5493..............250k
0967.58.9793..............250k
09678.4.6793..............250k
0967.54.2793..............250k
097.543.67.93..............250k
09673.828.93..............250k
0967.55.3493..............250k
0967.294.393..............250k
0962.936.493..............250k
0962.911.793..............250k
0967.22.4593..............250k
0967.212.593..............250k
0967.38.2593..............250k
0967.30.2693..............250k
0967.246.693..............250k
0967.14.4693..............250k
096.717.6793..............250k
0967.39.7693..............250k
0967.432.493..............250k
0967.944.593..............250k
0967.363.493..............250k
096.7744.793..............300k
096.775.8493..............250k
09673.070.93..............250k
09678.12.093..............250k
09678.42.093..............250k


NĂM SINH 92:
*0967.92.54.92
0962.019.392:230k
096.512.6692:230k
0966.563.892:230k
0965.163.692:230k
0969.485.692..............250k
0967.46.3192..............250k
09674.135.92..............250k
0967.563.092..............230k
0967.93.4192..............250k
0967.355.792..............250k
0967.232.592..............250k
096.765.3392..............250k
0967.13.9692..............250k
0967.06.5392..............250k
0967.04.6592..............250k
09677.038.92..............250k
0967.473.092..............230k
0968.471.692..............250k
0962.906.492..............250k
0962.936.492..............250k
0962.987.392..............250k
096.747.3392..............250k
0967.45.1392..............250k
0967.15.7192..............250k
09675.717.92..............250k
0967.00.3592..............250k
0967.14.2692..............250k
096.707.2392..............250k
0967.94.1692..............250k
0967.466.792..............250k
0967.04.2592..............250k
0967.52.1492..............250k
09676.654.92..............300k
0967.765.392..............300k
0967.426.492..............250k
0967.4664.92..............300k
0967.56.4792..............250k
0967.52.9492..............250k
0967.528.092..............230k
0967.107.092..............230k
0967.347.092..............230k
0967.242.092..............250k
09.6767.7092..............250k


NĂM SINH 91:
*0967.045.191
09656.222.91:330k
-096.27.000.91:330k
09725.222.91:330k
-09650.333.91:330k
09.636.345.91:210k
0968.9533.91:230k
-0966.518.291:230k
-0968.013.691:230k
973.369.391:230k
0969.845.091..............230k
0967.517.591..............250k
0967.112.091..............230k
09676.195.91..............250k
09677.905.91..............250k
0967.16.3391..............250k
09674.304.91..............250k
0967.35.8291..............250k
0967.39.2891..............250k
0967.26.1591..............250k
09.6767.01.91..............250k
0967.94.5791..............250k
0967.23.6491..............250k
09674.093.91..............250k
09679.402.91..............250k
09678.6.12.91..............250k
0967.515.891..............250k
0969.174.091..............230k
096.7733.491..............250k
0972.85.3891..............250k
0984.357.491..............250k
0967.04.3491..............250k
09674.118.91..............250k
0967.79.68.91..............250k
0967.092.891..............250k
09679.567.91..............250k
0965.105.191..............250k
0967.605.991..............250k
0962.906.491..............250k
0962.987.391..............250k
09678.225.91..............250k
0967.36.5791..............250k
09675.007.91..............250k
09674.818.91..............250k
09675.123.91..............300k
096.7373.691..............300k
09672.177.91..............250k
0967.04.3791..............250k
0967.494.391..............250k
09.6767.9491..............300k
0967.54.7891..............250k
0967.44.9291..............250k
096.775.9691..............250k
0967.08.4491..............250k
096.737.9891..............250k
0967.424.091..............230k
0967.017.091..............230k
09678.37.091..............230k
0967.905.091..............230k
0967.315.091..............230k


NĂM SINH 90:
0967.94.91.90
*0967.242.290
*0967.647.090
*0967.172.090
*0967.433.090
09734.555.90:350k
09651.444.90:330k
098.32.444.90:330k
09.6363.5190:250k
0965.1636.90:230k
0975.128.290:230k
-0975.122.390:230k
0975.125.390-:230k
09.636373.90:250k
09.6363.1290:250k
097.219.5590:250k
-097.219.8890:250k
09.6363.1890:250k
096.333.63.90..............350k
0963.313.590..............250k
0969.844.990..............300k
0969.845.090..............230k
0969.714.890..............250k
0967.564.290..............250k
0967.432.590..............250k
0967.09.6590..............250k
0967.022.790..............250k
09678.654.90..............300k
09675.407.90..............250k
09677.606.90..............250k
0962.936.290..............250k
0962.906.590..............250k
0967.24.7790..............250k
09678.4.7590..............250k
096.717.8590..............250k
09676.247.90..............250k
09673.021.90..............250k
0967.35.2890..............250k
096.707.5490..............250k
09674.9.3290..............250k
09679.604.90..............250k
09672.027.90..............250k
09674.707.90..............250k
09621.252.90..............250k
09651.051.90..............250k
0967.55.8690..............250k
0967.93.2790..............250k
0967.484.190..............250k
0967.717.490..............250k
0967.93.8790..............250k
09675.345.90..............250k
0967.61.9490..............250k
0967.45.2190..............250k
0967.24.3790..............250k
0967.96.8490..............250k
0967.94.5390..............250k
09673.505.90..............250k
09678.2.1590..............250k
096.7272.890..............300k
09675.414.90..............250k
0967.14.6390..............250k
0967.48.7390..............250k
09676.4.3590..............250k
0967.42.8690..............250k
0967.14.5890..............250k
0967.29.1490..............250k
09674.254.90..............250k
0967.34.1690..............250k
09674.124.90..............250k
0967.15.3690..............250k
09673.404.90..............250k
0967.535.290..............250k
0967.54.7390..............250k
0967.886.490..............250k
09.6776.3390..............250k


Lùi như tiến tiền như núi )
097 283 5432-------->310k
097 289 6543-------->310k
097 206 6543--------->310k
0962.13.7654---270
0966.02.3210-- 320
096.396.3210------320
0963.62.3210------320
097.680.3210---320
0972.06.6543---270
0973.01.6543-----320
0982.01.4321------320
097.236.4321---320
097.283.4321-----320
0962.04.5432-----270
097.213.5432------270
098.557.5432----270
097.515.5432-- ---270
0962.17.5432--270
096.227.8765-----320
0969.16.8765--- ---320
097.208.8765----320
0965.63.8765-----320
0963.76.8765----270
098.306.8765-----320
097.226.8765---320
0962.17.9876--320
097.369.9876--- --360
097.334.9876-----320
0969.01.9876-----320


01647.14.3333.............. 750k
01642.74.3333.............. 750k
016.994.12222.............. 720k
016.393.72222.............. 720k
01645.90.2222.............. 720k
01665.97.2222.............. 720k
0165.36.02222.............. 720k
0167.35.02222.............. 720k
01657.04.2222.............. 700k
01679.30.2222.............. 700k
0125.664.3333.............. 750k
01278.313333.............. 750k
01278.343333.............. 750k
0127.64.53333.............. 700k
0123.74.93333..............700k
0123.573.2222.............. 700k
0123.607.2222.............. 700k
0123.74.92222.............. 700k
0125.643.2222.............. 700k
0125.590.2222.............. 700k
0127.645.2222.............. 700k
012765.32222.............. 700k
01278.31.2222.............. 700k
0129.8684.999.............. 350k
0129.8681.666.............. 350k
01255.165.666.............. 350k
01294.993.666.............. 350k
0129.8685.666.............. 350k
0129.8683.777.............. 250k
0129.8685.777.............. 250k
0168.96.13111.............. 230k
0168.96.14111.............. 230k
0168.96.15111.............. 230k
0168.96.17111.............. 230k
09.67.667893..............600k
09.6789.67.90..............450k
09.6789.46.95..............450k
09.6789.15.94..............450k
09.6789.46.97..............450k
09.6789.22.97..............450k
0967.02.2006..............550k
096.773.1951..............250k
012.22.39.33.39.............. 380k
0967.475.574.............. 380k
096789.22.97..............450k
096789.0394..............450k
09674.9.1979..............850k
0967.02.2006..............500k
096.773.1951..............200k


SIM 0968 ĐẸP LONG LANH ĐỒNG GIÁ 300K
096.8910.338 ----- 096.889.5445 ----- 096.8910.539
096.8910.558 ----- 0968.85.5445 ----- 096.8910.639
096.8910.559 ----- 0968.90.1221 ----- 0968.87.35.39
096.8910.669 ----- 0968.90.1331 ----- 0968.876.078
096.8910.996 ----- ----- 0968.876.239
0968.865.778 ----- 0968.90.1661 ----- 0968.8788.39
0968.865.880 ----- 0968.90.1771 ----- 0968.90.26.39
0968.865.881 ----- 0968.91.1001 ----- 0968.91.56.39
0968.865.887 ----- 0968.92.1001 ----- 0968.9100.39
0968.876.009 ----- 0968.92.1221 ----- 0968.911.078
0968.876.228 ----- 0968.94.2552 ----- 0968.916.039
0968.876.229 ----- 0968.94.2662 ----- 0968.916.078
0968.876.338 ----- 0968.94.3773 ----- 0968.916.739
0968.876.778 ----- 0968.94.4664 ----- 0968.92.36.39
0968.877.225 ----- 0968.94.4884 ----- 0968.920.839
0968.878.225 ----- 0968.94.5005 ----- 0968.924.139
0968.881.660 ----- 0968.94.5115 ----- 0968.924.339
0968.891.338 ----- 0968.94.6006 ----- 0968.93.07.39
0968.894.669 ----- 0968.94.6116 ----- 0968.93.08.39
0968.895.336 ----- 0968.94.6446 ----- 0968.944.339
0968.895.338 ----- 0968.9779.87 ----- 0968.946.139
0968.895.778 ----- 0968.978.090 ----- 0969.04.18.79
0968.901.338 ----- 0969.04.68.38 ----- 0969.04.68.39
0968.901.669 ----- 0969.044.277 ----- 0969.040.778
0968.902.226 ----- 0969.19.3330 ----- 0969.20.05.09
0968.916.113 ----- 0969.19.3331 ----- 0969.20.06.02
0968.916.990 ----- 0969.19.3335 ----- 0969.20.06.03
0968.916.992 ----- 0969.19.3337 ----- 0969.2004.39
0968.920.992 ----- 0969.20.06.05 ----- 0969.24.18.79
0968.923.558 ----- 0969.20.07.02 ----- 0969.241.679
0968.923.559 ----- 0969.20.07.03 ----- 0969.241.739
0968.930.338 ----- 0969.20.07.04 ----- 0969.2442.39
0968.931.338 ----- 0969.20.07.05 ----- 0969.253.179
0968.941.669 ----- 0969.20.08.04 ----- 0969.276.078
0968.943.669 ----- 0969.20.08.05 ----- 0969.276.079
0968.944.336 ----- 0969.200.515 ----- 0969.30.25.39
0968.944.337 ----- 0969.200.949 ----- 0969.30.26.39
0968.944.338 ----- 0969.201.007 ----- 0969.30.27.39
0968.944.669 ----- 0969.241.699 ----- 0969.30.28.39
0968.944.883 ----- 0969.241.788 ----- 0969.3078.39
0968.944.885 ----- 0969.241.799
0968.944.887 ----- 0969.244.228
0969.04.02.64 ----- 0969.244.229
0969.04.02.65 ----- 0969.244.233
0969.20.03.62 ----- 0969.244.900
0969.20.03.63 ----- 0969.244.919
0969.20.03.64 ----- 0969.27.66.16
0969.20.03.65 ----- 0969.276.113
0969.20.04.06 ----- 0969.276.778
0969.20.04.06 ----- 0969.277.455
0969.20.04.07 ----- 0969.297.797
0969.20.04.09 ----- 0969.297.858
0969.20.04.60 ----- 0969.30.26.16
0969.20.04.61 ----- 0969.30.26.36
0969.20.04.62 ----- 0969.30.26.56
0969.20.04.63 ----- 0969.30.28.08
0969.20.04.64 ----- 0969.30.28.18
0969.20.04.65 ----- 0969.30.28.38
0969.20.05.06 ----- 0969.30.28.58
0969.20.05.07 ----- 0969.30.29.19
0969.20.05.08 ----- 0969.30.30.01
0969.20.06.04 ----- 0969.30.30.08
0969.20.06.61 ----- 0969.30.30.09
0969.20.06.62 ----- 0969.30.30.29
0969.20.06.63 ----- 0969.30.30.34
0969.20.06.64 ----- 0969.30.30.81
0969.20.06.65 ----- 0969.30.30.82
0969.20.07.60 ----- 0969.30.30.83
0969.20.07.61 ----- 0969.30.30.87
0969.20.07.62 ----- 0969.30.78.38
0969.20.07.63 ----- 0969.302.502
0969.20.07.69 ----- 0969.302.669
0969.20.08.60 ----- 0969.302.802
0969.20.08.61 ----- 0969.302.880
0969.20.09.60 ----- 0969.302.881
0969.20.09.61 ----- 0969.302.883
0969.20.09.62 ----- 0969.302.885
0969.20.09.63 ----- 0969.302.996
0969.20.09.64 ----- 0969.302.997
0969.20.09.65 ----- 0969.320.887
096.931.1193--------0967.386.246
0967.431.012--------09678.39.369
0967.67.5551-----------0967.73.9992
0967.6668.25-----------0967.60.3334
0967.456.663----------0968.939.554
0962.464.377----------0969.678.454
0968.799.442----------09.6878.7071
0969.868.200-----0968.979.440
0969.377.646-----0968.338.100
0969.989.108------0968.03.2221
0969.71.75.71
0969.559.178-----0966.43.33.23
0968.257.256------0966.313.545
0966.055.020---------0969.171.535
0968.227.257-----------0969.12.8839
096.949.1889-----------0968.999.441----------0969.134.413
0966.329.319-----------09.6886.2583
09.688679.46------------0969.418.419
09.68886.107--------------0963.043.403
0968.24.9989---------------0968.375.753
09.68866.447-----------------0968.959.776
0969.80.1116--------------0968.33.1110
0963.433.438----------------0968.858.110
0968.779.181--------------0969.50.6664
0968.345.707---------------0966.262.448
0969.101.484-----------------0968.237.732
0969.2468.73----------------0968.4444.23
096.9669.484--------------0969.71.74.76
0969.706.906--------09.6838.1116
096.979.9946-------------096.93339.75
0962.48.38.78---------------0969.08.1116
0962.203.205------------------0968.37.47.67
096.249.2226---------------0969.444.877
0969.56.36.76--------------0968.757.717
0968.34.35.38--------------0968.818.772
0966.2626.87------------096.9339125----------0963.141.226
0968.991.776--------------0969.5151.82
0969.446.223-----------0972 484 939---------0983 464 909-------0972 494 828
0166 9438.777---------0166 4141.168
0126 24688860-----------1695 995559
0967.879.818--------0967.66.77.12
0967.949.535--------0967.81.1080
0967.906.009----------0967.488.992
0967.755.569-----------0967.104.090
0967.88.33.67------------0967.935.393
0967.911.373----------0967.009.020
0967.099.363------------0967.755.528
0967.088.772-------------0967.439.838
0967.141.882
0967.977.737------------0967.257.775
0967.611.330----------0967.515.554
0967.44.11.58------------0967.98.98.26
0967.48.0009--------09.6789.4808
0967.86.36.16------------0967.224.292
0967.355.696-----------0967.077.050
0967.019.839------------0967.98.93.94
0967.110.020------------0967.838.329
0967.700.997-----------0967.48.9994


0967.555.635
0967.969.882--------0967.226.858
096.7337.636---------0967.5151.85
0967.919.667----------0967.900.737
0967.67.2292-----------0967.234.665
0967.889.356-----------0967.383.007
0967.967.646----------------0967.967.949
09670386.335------------09.6776.1727
LÔ SIM SINH VIÊN ĐÃ KÍCH HOẠT:
0968.126.786.............. 350k
0975.498.294.............. 250k
0983.143.692.............. 250k
0979.014.090.............. 250k
0979.086.392.............. 250k
0985.784.296.............. 250k
0982.918.397.............. 250k
0984.520.795.............. 250k
0984.497.290.............. 250k
0974.302.694.............. 250k
098.79.70.793.............. 250k
096.2225.030.............. 250k
0968.970.691.............. 250k
0962.278.793.............. 250k
0962.193.358.............. 250k
0962.366.433.............. 250k
0968.66.00.65.............. 250k
0962.370.591.............. 250k
0968.001.897.............. 250k
0969.261.890.............. 250k
0963.169.359.............. 250k


SIM HS ĐỒNG GIÁ 250K/1.:ĐÃ KÍCH HOẠT
0983550509----------0968998708
0983.851.451---------0988915695
0983778592--------- 0983850184
0983541266
0983775690---------- 0988917491
0983264589----------- 0983769584
0989221390----------- 0983251466
0988816010
0983134681----------- 0989960080
0989668306----------- 0988508066
0968316066----------- 0969958766
0968232566----------- 0969308566
0968353066----------- 0969311606
0962012225----------- 0962671799
0969237698------------ 0969203798
0968948598----------- 0968422098
0983762697------------ 0988064997
0968938197------------ 0969414897
0969708397----------- 0983303497
0968231596
0968231596------------ 0964365596
0969203795-------------0983530795
0988083895
0969305194--------------- 0988640294
0983126493-------------- 0969546093
0969958493 ------------0983767091
0968782493
0968947493------------0968940493
0964303892---------- --0969225692
0968231492---------- -0966940592
0962627791------------0962131691
0969221391------------ 0968794590
0968480190----------- 0963425090
0969310788----------- 0969300488
0969316288------------ 0962853179
0968249788------------ 0968751088
0964305598------------0989582698
0985.282.398---------- 0964.04.12.97
0964504397---------- --09.6262.72.97
0974803597---------- -0962905597
0974128397------------ 0989.7565.97
0979549897----------- -0976749197
0978079296-------------0962964896
0976397796---------- --09.6263.8296
0989623395----------- -09.6262.72.95
0962908994-------------0962199594
0979553494-------------0964526994
0975583893-------------0976285891
0974209891----------- -0962632391
0964408891-------------0964277891
0974417791------------ 0975023791
0964248891-------------0989596091
0966968391------------- 0974486890
0963031089------------- 0962486287
0978821187---------- --0988562587
09.6262.72.87--------- --0962656087
0968574087
0962656085------------ --0962632385
0964084385------------- -0964286685
0977994384---------------0964100083
0966936382
0974685582------------ 0964422681
0979729981------------ 0962618781
0988602981----------- 0973898480
0962.63.23.73--------- 09.6262.6454
0962632353----------- 0962632343
0966.05.6543
0989896621---------- 0972.57.37.47
0984.78.38.08-------- 096.4343.876
0964445521----------- 0969108012
0964442263--------- --0964257012
0978133376


SIM SINH VIÊN ĐÃ KÍCH HOẠT GIÁ 300K
0962908997------- 0985387995
0975987994--------- 0989937893
0975894992---------- 0964078894
0964446685----------- 0986397707
09.6262.7271----------- 09.6262.72.52
0985892227----------- 09.6262.6434
096.4242.012----------- 0962.619.659
0964.315.715----------- 0962.752.152
0986.594.494----------- 0962.583.582
0964.459.759------------ 0964.474.471
0964.502.506-------------- 0964.158.851
0964.421.451


Đồng Gía 330k:
0975.97.9876-------- 0963.1717.39
0968600050---------- 0984599901
0968966876------------ 0968000796
0975380770


Sim đôi :
400k/1 đôi:
0962.988.4800962.988.481
0962.935.4800962.935.482
0962.990.1820962.990.183
0962.927.7830962.927.784
0962.935.4830962.935.485
0962.911.0810962.911.082
0962.936.5810962.936.582
0962.911.7830962.911.784
0962.987.3810962.987.382
0962.906.4910962.906.492
0962.936.4920962.936.493
0962.911.4970962.911.498
0962.911.7930962.911.794
0962.987.3920962.987.391
09652449920965244996


SIM NGUYÊN KÍT 195K/1 CHIẾC. GIÁ MỀM(SỐ HÓT)
09.6767.2114-----------------------0967.666.915
09.6789.5930--------------------------0969.276.112
0969.2442.37-------------------------0969.044.660
09.6789.4660-------------------------09.6789.6803
09.6789.6726-------------------------09.6789.6155
09.6789.1744-------------------------09.6789.97.14
09.6789.3145-------------------------0969.19.3321
0967.5678.41------------------------0967.45.5056
0967.589.112------------------------0967.097.870
0967.445.033------------------------0969.19.30.19
0967.51.05.51------------------------0967.567.608
0967.56.1232--------------------------0967.64.1233
0967.64.14.64--------------------------0967.6066.10
0967.30.07.69---------------------------0967.71.13.71
0967.454.154---------------------------0967.26.50.26
0967.27.09.57--------------------------096.7775.443
0967.787.012----------------------------0967.2552.83
0967.91.6373---------------------------0967.815.543
0967.63.69.60-------------------------0967.855.101
0967.88.4442---------------------------0967.401.406
0967.680.861-------------------------0967.064.864
0967.56.36.06------------------------0967.9597.56
0967.32.6070-------------------------0967.173.171
0967.09.02.03-----------------------0967.2121.56
09.6757.7176-----------------------0967.2112.06
096.7733.156------------------------0967.852.116
0967.625.112------------------------0967.0333.19
0967.56.1233-------------------------0967.930.117
0967.297.161-------------------------0967.852.131
0967.027.116--------------------------0967.01.3435
096.77.36361-------------------------0967.035.121
096.79.11172--------------------------0967.8855.24
09.6770.6750-------------------------0967.16.76.46
0967.65.25.15-------------------------0967.83.04.83
0967.840.040--------------------------0967.32.0607
0967.84.83.80-------------------------0967.02.92.72
0967.74.17.74---------------------------0967.28.25.20
0967.51.20.51--------------------------0967.58.38.08
0967.81.02.81--------------------------0967.35.14.35
0967.17.45.17--------------------------0967.072.074
0967.84.82.81-------------------------0967.92.12.32
0967.6686.05--------------------------09.6778.2338
0967.49.1586--------------------------09.6797.0706
0967.86.80.81-------------------------0967.516.115
096.7576.141--------------------------0967.996.141
0967.0606.23--------------------------0967.815.814
0967.5885.73--------------------------0967.664.655
0967.6066.29--------------------------096.757.1101
0967.444.564---------------------------0967.665.443
0967.2333.12------------------0967.51.8884
0967.30.8884-------------0967.884.084
0967.20.5554-----------0967.9900.56
0967.364.346------------0967.545.543
0967.117.012---------096.737.6664
0967.9966.70-----------0967.1888.52
0967.91.4448----------096.779.6664
0967.5335.76-------0967.9666.45


CHÚ Ý : Xác định mua hãy pm . tránh mất time. tiền shjp 30k/1 lượt. k0 thỳ đến chỗ mình lấy sim nhé.tks m.n