HDD MỚI VÀ CŨ GIÁ TỐT NHẤT HCM LIÊN HỆ:0933344211
HDD MỚI:

HDD 40g Western/Samsung/Hitachi (Seagate +5k) 180k 175k
HDD 80g Western/Samsung/Hitachi 365k 355k
HDD 80g Seagate 370k 365K
HDD 160G Seagate mỏng có hàng 580k 575k
HDD 160G Western/Samsung 565k 560k
HDD 160G Hitachi 560k 555K
HDD 160G Western/Samsung ata - ( seagate + 20) 340K 330K
HDD 80G/120G Western/Samsung ata - ( seagate + 20k) 300K 295K
HDD 250G Western/ SS công ty - ( seagate + 50k) 695k 690k
HDD 250G Hitachi cty có nhiều 670k 660k
HDD 250G Hitachi chính hãng 770k 760k
HDD 250G Seagate – Nguyễn Quỳnh - 760k 750k
HDD 250G Seagate c.hãng 810k Sl5 805k
Sl10 800k
HDD 250G Seagate c.hãng Bh 2N 870k 860k
HDD 250G Seagate tem FPT/Axio Bh 2N 925k 920k
HDD 250G Western c.hãng FPT 780k 770k
HDD 320G Western/ SS/HTC công ty - ( seagate + 40k) 750k 740k
HDD 320G Western c.hãng 800k 790K
HDD 320G Seagate c.hãng 840k 830K
HDD 320G Western/Samsung cty ( seagate + 30k) 750k 740k
HDD 500g Hitachi c.hãng 970k 960k
HDD 500g WD c.hãng 1năm 1010k 1000k
HDD 500g Seagate Tem Golden Chip 970k 960k
HDD 500g Seagate c.hãng 1 năm 1040k 1030k
HDD 500g Seagate c.hãng 2 năm 1120k 1110k
HDD 1TB Seagate mỏng c.hãng 1 năm 1385k 1380k
HDD 1TB Seagate mỏng c.hãng 2 năm 1485k 1480k
HDD 2TB Seagate mỏng c.hãng 1 năm 1960k 1950k


HDD LAPTOP MỚI:
HDD laptop sata 160g/200g WD 725K 720k 12T
HDD laptop sata 250/300g WD 830K 820k 12T
HDD laptop sata 320/400g WD 855K 850k 12T
HDD laptop sata 500g WD 5/2014 1000k 980k 12T


HDD LAPTOP CŨ:
HDD laptop 750g sata 1000k
HDD laptop 640g sata 920k
HDD laptop 320/400 g sata 720k
HDD laptop 250/300 g sata 690k SL5 670K
HDD laptop 160 g sata
HDD laptop 80g sata
620k
500k
HDD laptop 20g sata – sl nhiều 140k Sl5 130k

HDD CŨ:
40g ata Samsung/ Western /hiatchi mới về 130k Sl5 120k
80g /120g ata Samsung/ Western mới về 250K Sl5 240k
160g/200g ata Samsung/ Western/ Hitachi mới về 310k Sl5 300k
250/300 ata Samsung/ Western / Seagate mới về 360k Sl5 350kl
320 ata Samsung/ Western / Seagate mới về 420k Sl5 400k
40g sata Samsung/ Western / HTC . Seagate + 10k 170k Sl5 160k
80g/120g sata Samsung/ Western / Hitahchi . Seagate + 20k. 330k sl 5 320k
80g -120g sata MTD /Platium 270k sl 5 260k
160g/200G sata Samsung/ Western / Hitachi .Seagate + 30k 510k Sl5 500k
160g Patium/MTD HBH 420k Sl5 410k
250g sata Samsung/ Western. Seagate + 30k 610k SL5 600K
300g sata Samsung/ Western. Seagate + 30k 640k SL5 630K
320g sata Samsung/ Western / Seagate 670k SL5 660K
400G sata Palitum / MDT sl20c 470k Sl5 460k
400g sata Samsung/ Western / Seagate 690k Sl5 680k
500g Sata Samsung / Hitachi /Western ( seagate + 30k) 820k
640g Sata Samsung / seaagte/ Western 840k
750g Sata Samsung / seaagte/ Western 880k
1tb Sata Samsung / seaagte/ Western 1050k Sl3 1020k