Chân dung em nó đây ạ:

0944 39 38 78
0944 393 878

350kSim trả trước,đã kit

Ae mua sim vui lòng liên hệ chữ ký