0909.81.7968 1000k

0934.804.408 600k

0938.569.368 500k

0909.92.04.92 400k

0909.992.392 300k

0934.20.04.92 200k

Tất cả là sim trả trước. Sang tên chính chủ.
Giá em để vậy là tốt lắm rồi. Đừng mặc cả vô ích nhé các bác. Thanks.