Gà khét 2kg3......Gà mới chưa đá...Giá 2.200.000
Clip xổ gà http://youtu.be/clgxlh8Wz9QGà bông chân không vảy 2kg2...Gà mới chưa đá...Giá 2.000.000
Gà bổn Gò Công...
AE quan tâm alo mình 01633.311.523

Địa chỉ 191/10 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8