101 Trần Chánh Chiếu F14 Q5
0188 9423 670
(Call or Sms trước khi qua nha vì chỉ là shop online thui)
Yahoo!!! Little_hams
Web shop: http://littlehamster.mov.mn
Ship hàng
[B]Địa điểm Free Ship
Những nơi có khoảng cách