Đuôi dài 19, 20cm có.
Từ 18cm trở lại có số lượng nhiều.
Ai cần liên hệ!
Hiện đang ở xã Tân Hiêp, huyện Hóc Môn, TP HCM.